Działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza - forma aktywności przedsiębiorców działających na rynku.