Działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza - forma aktywności przedsiębiorców działających na rynku.


 • Jak uzyskać zaświadczenie o niekaralności?

  Jak uzyskać zaświadczenie o niekaralności?

  Zaświadczenie o niekaralności załatwia się w punktach informacyjnych KRK w sądach rejonowych i okręgowych. Zapytanie można też przesłać pocztą, kurierem lub złożyć online poprzez system e-krk. Zaświadczenia wydawane są zazwyczaj od ręki w godzinach pracy sądu. Opłata za zaświadczenie wynosi 30 zł (jeśli online - wtedy 20 zł). Można to załatwić także przez pełnomocnika.

  czytaj więcej

 • Są nowe regulacje bilansowe dla wszystkich przedsiębiorstw

  Są nowe regulacje bilansowe dla wszystkich przedsiębiorstw

  Zaczęły obowiązywać trzy ważne krajowe standardy rachunkowości – dwie aktualizacje i jeden nowy ‒ nr 12. Ten ostatni należy stosować w sprawozdaniach już za 2018 r..

  czytaj więcej

 • Jak rozliczyć wykonywanie prac remontowych

  Jak rozliczyć wykonywanie prac remontowych

  Przedsiębiorca (podatnik VAT czynny) zawarł z firmą A. (podatnik VAT czynny) umowę o roboty budowlane dotyczące budynku biurowego. Na podstawie tej umowy przedsiębiorca zobowiązał się wykonać prace remontowe w kilku pomieszczeniach budynku, w którym znajduje się siedziba firmy A. Remontowane pomieszczenia są własnością firmy A., która wykorzystuje je na własne potrzeby (biuro). Zgodnie z kontraktem za wykonane roboty budowlane przedsiębiorcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości 100 000 zł netto plus VAT według właściwej stawki. Roboty budowlane zostały wykonane i zgłoszone do odbioru 30 lipca 2018 r., a ich odbiór protokołem zdawczo-odbiorczym nastąpił 2 sierpnia 2018 r. Przedsiębiorca 3 sierpnia 2018 r. wystawił fakturę na kwotę 100 000 zł netto plus 23 000 zł VAT. Prace remontowe trwały od 28 maja do 30 lipca 2018 r., a umowa nie przewidywała okresów rozliczeniowych ani częściowych odbiorów. Przedsiębiorca nie otrzymał zaliczki na poczet wykonanych robót, a zgodnie z umową faktura ma być płatna w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Czy prawidłowo przedsiębiorca wystawił fakturę z VAT, a nie w mechanizmie odwróconego obciążenia, i jak powinien rozliczyć VAT i PIT z tytułu wykonanych na rzecz firmy A. robót budowalnych? Przedsiębiorca VAT rozlicza na zasadach ogólnych, a podatek dochodowy na zasadach podatku liniowego. VAT i zaliczki na PIT płaci za okresy miesięczne.

  czytaj więcej

 • Wójcik: Decyzja Sądu Najwyższego o zawieszeniu stosowania przepisów ustawy o SN to "delikt"

  Wójcik: Decyzja Sądu Najwyższego o zawieszeniu stosowania przepisów ustawy o SN to "delikt"

  Jako "delikt" ocenił wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik decyzję Sądu Najwyższego o zawieszeniu stosowania przepisów trzech artykułów ustawy o SN w związku ze zwróceniem się z pytaniami prejudycjalnymi do Trybunału Sprawiedliwości UE. Opozycja uważa, że SN miał do tego prawo.

  czytaj więcej

 • Zwolnienie z VAT: Przychody z kultury muszą w całości iść na kulturę

  Zwolnienie z VAT: Przychody z kultury muszą w całości iść na kulturę

  Fundacja, która nie przeznacza wszystkich przychodów na działalność kulturalną, nie ma prawa do zwolnienia z VAT – wynika z interpretacji dyrektora KIS.

  czytaj więcej

 • Nowe bezprecedensowe uprawnienia dla skarbówki: Fiskus przeprowadzi kontrole u każdego

  Nowe bezprecedensowe uprawnienia dla skarbówki: Fiskus przeprowadzi kontrole u każdego

  Fiskusowi będzie dużo łatwiej przeprowadzać kontrolę. Upoważnienie do jej wszczęcia będzie mógł wręczyć nawet sekretarce, a dokumentów i wyjaśnień żądać praktycznie od każdego podmiotu, który miał kontakt z podatnikiem.

  czytaj więcej

 • I etap konsultacji: Są uwagi do cyfrowych sprawozdań finansowych

  I etap konsultacji: Są uwagi do cyfrowych sprawozdań finansowych

  Zakończył się pierwszy etap konsultacji w sprawie struktur logicznych sprawozdań finansowych. Ich uczestnicy zwracali uwagę m.in. na brak specyfiki sprawozdań przygotowywanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, a także sporządzanych według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

  czytaj więcej

 • Problemy Wód Polskich: Zamiast obiecanych milionów złotych raptem tysiące

  Problemy Wód Polskich: Zamiast obiecanych milionów złotych raptem tysiące

  Tysiące zamiast planowanych milionów złotych. Ściągalność pieniędzy od samorządów jest fatalna – tak samo jak sytuacja finansowa nowo powstałej instytucji. Efekt – pierwsze akcje protestacyjne pracowników.

  czytaj więcej

 • Tyrowicz: Pokusa nadużycia

  Tyrowicz: Pokusa nadużycia

  Przetoczyła się dyskusja na temat stworzenia Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Powstanie on na bazie istniejącego od lat na marginesie Instytutu Badania Konsumpcji i Koniunktur. Jak donoszą twórcy koncepcji w mediach tradycyjnych i społecznościowych, celem nowej odsłony IBKK jest stworzenie „think tanku” na potrzeby państwa. Trudno polemizować ze słusznością samej idei: państwu niewątpliwie takowy by się przydał. Mimo to równie trudno jest mi przyklasnąć tak inicjatywie, jak i sposobowi realizacji. Dlaczego?

  czytaj więcej

 • Jak kontynuować działalność firmy po śmierci przedsiębiorcy

  Jak kontynuować działalność firmy po śmierci przedsiębiorcy

  W obecnym stanie prawnym śmierć przedsiębiorcy oznacza likwidację jego przedsiębiorstwa. W praktyce pod znakiem zapytania staje wówczas faktyczna możliwość kontynuacji lub wznowienia działalności przedsiębiorstwa przez następców prawnych. Sytuację zmieni wejście w życie ustawy z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (dalej: ustawa o zarządzie sukcesyjnym).

  czytaj więcej

 • Prokuratura wylicza sukcesy po 2 latach od reformy: Większa skuteczność ścigania i znaczny wzrost liczby śledztw gospodarczych

  Prokuratura wylicza sukcesy po 2 latach od reformy: Większa skuteczność ścigania i znaczny wzrost liczby śledztw gospodarczych

  Większa skuteczność ścigania, znaczny wzrost liczby śledztw dot. przestępstw gospodarczych i finansowych oraz aktów oskarżenie w takich sprawach, skuteczniejsza walka z mafiami VAT-owskimi - to według Prokuratury Krajowej niektóre z sukcesów prokuratury po reformie z 2016 r.

  czytaj więcej

 • BIK: Polski mikroprzedsiębiorca jest lojalnym kredytobiorcą

  BIK: Polski mikroprzedsiębiorca jest lojalnym kredytobiorcą

  Mikroprzedsiębiorcy, którzy zaciągnęli kredyty w jednym banku, sumiennie spłacają zobowiązania; tylko 8,1 proc. ma opóźnienie powyżej 90 dni - wynika z opublikowanej w poniedziałek informacji Biura Informacji Kredytowej.

  czytaj więcej

 • Dzielenie apartamentowców nie rozwiąże problemów z najmem krótkoterminowym

  Dzielenie apartamentowców nie rozwiąże problemów z najmem krótkoterminowym

  Deweloperzy mają pomysł, jak pogodzić tych, którzy kupują lokale, by zarabiać na turystach, z tymi, którzy kupują je, by w nich mieszkać. Eksperci: To droga donikąd, potrzeba głębszych zmian

  czytaj więcej

 • Sprawa łódzkiego drukarza: A może uregulować zasady wykładni prawa?

  Sprawa łódzkiego drukarza: A może uregulować zasady wykładni prawa?

  Przy okazji sprawy łódzkiego drukarza warto przemyśleć, czy organom stosującym prawo nie przydałby się jakiś akt normatywny, który obligowałby je do jednolitego przyjmowania kolejności dyrektyw interpretacyjnych.

  czytaj więcej

 • Robot kuchenny na budowie też może zostać odliczony

  Robot kuchenny na budowie też może zostać odliczony

  Fiskus nie może autorytatywnie twierdzić, że termomix (urządzenie agd) nie ma związku ze świadczeniem usług budowlanych. Zamiast powoływać się na zasady logiki i doświadczenia życiowego, powinien przesłuchać pracowników, czy faktycznie mogli korzystać z tego urządzenia w czasie przerw socjalnych – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

  czytaj więcej

 • To starosta a nie sędzia decyduje o zatrzymaniu prawa jazdy

  To starosta a nie sędzia decyduje o zatrzymaniu prawa jazdy

  Kierowca obwiniony o przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym jest przez prawo traktowany o wiele surowiej niż ten oskarżony np. o spowodowanie wypadku

  czytaj więcej

 • Bez zgody na gorsze warunki nie ma prawa do lepszej odprawy

  Bez zgody na gorsze warunki nie ma prawa do lepszej odprawy

  Uchylenie porozumienia zbiorowego przez nowe, które spowodowało zmianę warunków pracy na niekorzyść pracowników, nie wymagało wypowiedzenia zmieniającego – orzekł Sąd Najwyższy.

  czytaj więcej

 • Ministerstwo o sukcesji: Państwo wesprze, ale nie rozwiąże wszystkich spraw

  Ministerstwo o sukcesji: Państwo wesprze, ale nie rozwiąże wszystkich spraw

  – Załatana została wielka luka, która stanowiła problem dla przedsiębiorców przez wiele lat. Oczywiście, że należy dalej pracować nad ułatwieniami w sukcesji biznesu. Ale nie powinno się dezawuować osiągnięć ostatnich miesięcy tylko dlatego, że nie zrobiono wszystkiego od razu – tak do krytyki czekającej na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej odnoszą się urzędnicy Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT), które odpowiadało za stworzenie projektu.

  czytaj więcej

 • Mogherini wzywa firmy z UE do rozwijania działalności w Iranie

  Mogherini wzywa firmy z UE do rozwijania działalności w Iranie

  Przebywająca w Nowej Zelandii wysoka przedstawiciel ds. polityki zagranicznej UE Federica Mogherini zaapelowała we wtorek do unijnych firm, by rozwijały działalność biznesową w Iranie. Podkreśliła, że Teheran wywiązuje się z umowy nuklearnej.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników