Działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza - forma aktywności przedsiębiorców działających na rynku.


 • Działalność rolnicza to nie działalność gospodarcza

  ... sprzedaży zawsze służył działalności gospodarczej - w tym przypadku ... znak równości pomiędzy działalnością gospodarczą a działalnością rolniczą. Ustawa o ... odrębnie definiuje pojęcie działalności rolniczej i pojęcie działalności gospodarczej. Posiadanie przez rolnika ... , że prowadzi on działalność gospodarczą. Aby tak się ... sprzedawać przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w tym przedmiocie. ... zaangażowanie w działalność gospodarczą. Wojewódzki Sąd ...

  czytaj więcej

 • Osoby prowadzące firmy są zainteresowane zawieszaniem działalności gospodarczej

  ... 20 września zawieszać działalność gospodarczą. Jak sprawdziliśmy, chętnie ... dotyczące zasad zawieszenia działalności. Jednak do tej ... nie muszą zawieszać działalności. - Wystarczy, że zrezygnują na przykład z działalności sezonowej - mówi. Na ... września zawiesić prowadzenie działalności gospodarczej na okres od ... złożyć do ewidencji działalności gospodarczej wniosek na piśmie ... maksymalny okres zawieszenia działalności gospodarczej

  czytaj więcej

 • Czy wykreślenie firmy z ewidencji <strong>działalności</strong> <strong>gospodarczej</strong> oznacza likwidację pracodawcy

  Czy wykreślenie firmy z ewidencji działalności gospodarczej oznacza likwidację pracodawcy

  ... wykreślenie z ewidencji działalności uprawnia pracodawcę do ... fizycznej z ewidencji działalności gospodarczej nie jest likwidacją ... – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, nie zaś działalność gospodarcza lub miejsce jej ... pracodawcy do ewidencji działalności gospodarczej. Nie oznacza to ... wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej oraz zaprzestanie faktycznej działalności przez osobę fizyczną ... oraz zakończenie działalności.

  czytaj więcej

 • Prowadzenie <strong>działalności</strong> <strong>gospodarczej</strong>: Koncesję zastąpi wpis do rejestru <strong>działalności</strong>

  Prowadzenie działalności gospodarczej: Koncesję zastąpi wpis do rejestru działalności

  ... się do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez ... Energetyki – tzw. rejestru działalności naftowej. Takie zmiany ... wpis do rejestru działalności naftowej, przedsiębiorca będzie ... umożliwiają prawidłowe wykonywanie działalności gospodarczej, oraz spełnia warunki do wykonywania tej działalności, ● w chwili składania ... których chce wykonywać działalność, mieć środki finansowe, ... z przedmiotem wykonywanej działalności – przypomina też radca ...

  czytaj więcej

 • Kiedy można zawiesić <strong>działalność</strong> <strong>gospodarczą</strong> i jakie są tego konsekwencje?

  Kiedy można zawiesić działalność gospodarczą i jakie są tego konsekwencje?

  Zawieszenie działalności gospodarczej jest czasowym zaprzestaniem ... dniach. Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od ... o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej lub do dnia ... chcącego zawiesić działalność gospodarczą są określone ... Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej. Wniosek o zawieszenie działalności może złożyć zarówno ... wniosku o zawieszenie działalności gospodarczej we CEIDG. Zawieszając działalność nie przestajesz być ...

  czytaj więcej

 • Nie można być dwa razy wpisanym do rejestru działalności gospodarczej

  Przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą w ramach spółki ... ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorcą jest osoba ... we własnym imieniu działalność gospodarczą, osoba prawna lub ... wpis do ewidencji działalności gospodarczej (EDG). Wpisu dokonuje ... osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Zgodnie z art. ... ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Na organach administracji ... swoją działalność gospodarczą tylko w ...

  czytaj więcej

 • Podatkowe aspekty rozpoczęcia działalności gospodarczej

  ... podatkowych. Do niedawna rejestracja działalności gospodarczej była wieloetapowa i wiązała ... administracji publicznej. Proces rejestracji działalności gospodarczej obejmował bowiem nie tylko uzyskanie wpisu w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez gminy, ale ... zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw. ... zmian osoba fizyczna rejestrująca działalność gospodarczą nie będzie musiała składać ...

  czytaj więcej

 • Działalność gospodarczą można podjąć w dniu złożenia wniosku o rejestrację

  ... przepisy dotyczące rejestrowania działalności gospodarczej przez osoby fizyczne ... wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Rozporządzenie to zostało ... w ustawie – Prawo działalności gospodarczej. Problemy ze spółką ... osoby planują wykonywanie działalności gospodarczej w formie spółki ... wpisywana do ewidencji działalności gospodarczej. Przedsiębiorcą jest osoba ... wpis do ewidencji działalności gospodarczej ma prawo złożyć ... rozpocząć wykonywanie działalności gospodarczej. Żeby odpowiedzieć ...

  czytaj więcej

 • Grunty i budynki z niższym podatkiem przy zawieszeniu działalności gospodarczej

  Podatnicy, którzy zawieszą działalność gospodarczą, będą mogli od ... związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. To oznacza dwu-, ... , gdy zawiesił on działalność gospodarczą zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej m.in. poprzez ... z prowadzeniem zawieszonej działalności gospodarczej stawek właściwych dla ... być wykorzystywany w działalności gospodarczej ze względów technicznych. ... przypadku zawieszenia działalności gospodarczej brak jest ...

  czytaj więcej

 • Kiedy mamy do czynienia z działalnością gospodarczą

  ... dochodowym, jest pozarolnicza działalność gospodarcza oraz działalność wykonywana osobiście. Zakwalifikowanie ... swoje następstwa podatkowe. Działalność gospodarcza Przepisy ustawy o ... osób fizycznych za działalność gospodarczą lub pozarolniczą działalność gospodarczą uznają działalność zarobkową:  wytwórczą, budowlaną, ... . Jednocześnie za pozarolniczą działalność gospodarczą nie ... nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością. Działalność osobista Inaczej natomiast ...

  czytaj więcej

 • Likwidacja <strong>działalności</strong> <strong>gospodarczej</strong> w orzecznictwie sądów administracyjnych

  Likwidacja działalności gospodarczej w orzecznictwie sądów administracyjnych

  ... wspólników spółki jawnej działalność gospodarczą. Nie można twierdzić, ... wspólników spółki jawnej działalność gospodarczą. Dlatego nie można ... w przypadku likwidacji działalności gospodarczej. Wyrok WSA w ... jego postępowania. Likwidacja działalności gospodarczej, która w zmienionej ... jego ocenie likwidacja działalności gospodarczej, która w zmienionej ... się na likwidację działalności gospodarczej jako przesłankę uzasadniającą ... , że likwidacja działalności gospodarczej nie nastąpiła ...

  czytaj więcej

 • Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Słowenii

  Prowadzenie działalności gospodarczej w Słowenii regulowane ... ). Samozatrudnienie, czyli jednoosobowa działalność gospodarcza na własny rachunek, ... najprostszych form prowadzenia działalności gospodarczej w Słowenii. Przepisy ... ogranicza możliwości prowadzenia działalności gospodarczej poza stałym zatrudnieniem. ... określenie przedmiotu wykonywanej działalności. Jeżeli przedsiębiorca jest ... . Następnie o podjęciu działalności należy poinformować zakład ... . Przedsiębiorca może rozpocząć działalność, jeżeli został ...

  czytaj więcej

 • Wznawiając <strong>działalność</strong> <strong>gospodarczą</strong> po wakacjach, pamiętaj o złożeniu wniosku

  Wznawiając działalność gospodarczą po wakacjach, pamiętaj o złożeniu wniosku

  ... ostatnich 10 dniach działalność gospodarczą wznowiło 3391 przedsiębiorców ... Przedsiębiorcy, którzy zawiesili działalność gospodarczą na wakacje, ... automatycznie. Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje na wniosek ... nie może zwiesić działalności gospodarczej). Po wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca musi jeszcze ... do okresu prowadzenia działalności gospodarczej). Zawieszenie działalności gospodarczej w trakcie roku ...

  czytaj więcej

 • Jak finansować działalność gospodarczą

  ... poręczeniem Niedawno rozpocząłem działalność gospodarczą. Choć założyłem konto ... w statucie wpisaną działalność gospodarczą, wspólnoty mieszkaniowe, deweloperzy, ... , gminy, osoby prowadzące działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz rolnicy. Poręczeniem ... miejsca pracy, finansowanie działalności gospodarczej małych i średnich ... samozatrudnienie. Zarejestrowałam już działalność gospodarczą, uzyskałam REGON. Czy ... Osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą posiadać ...

  czytaj więcej

 • Matki prowadzące <strong>działalność</strong> <strong>gospodarczą</strong> będą miały więcej czasu na umorzenie składek ZUS

  Matki prowadzące działalność gospodarczą będą miały więcej czasu na umorzenie składek ZUS

  Każda kobieta, która prowadziła własną działalność gospodarczą lub choćby współpracowała przy niej i jednocześnie przebywała na urlopie macierzyńskim czy wychowawczym, mogła do 1 września 2010 roku starać się o umorzenie należności ...

  czytaj więcej

 • Zmiany w zasiłku macierzyńskim. Ile dostanie kobieta z <strong>działalnością</strong> <strong>gospodarczą</strong>?

  Zmiany w zasiłku macierzyńskim. Ile dostanie kobieta z działalnością gospodarczą?

  ... ZUS. Kobiety rejestrowały działalność gospodarczą krótko przed porodem ... macierzyńskiego przy prowadzeniu działalności gospodarczej będzie uzależniona od ... Początkowo kobiecie prowadzącej działalność gospodarczą krócej niż 12 ... strony matek prowadzących działalność gospodarczą. Przedsiębiorcze matki bardzo ... profil "Matki na działalności gospodarczej" i złożyły internetową ... traktowaniu kobiet prowadzących działalność gospodarczą!"). Kobiety wyliczyły, iż ... matki z działalnością gospodarczą krótszą niż ...

  czytaj więcej

 • Kto i kiedy może zawiesić działalność gospodarczą

  ... ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie ... stwarza możliwość zawieszenia działalności gospodarczej. Dotychczas nie było ... niż miesiąc. Jeśli działalność gospodarcza jest prowadzona w ... rozliczeniowe objęte zawieszeniem działalności gospodarczej. Podatnicy opodatkowani ryczałtem ... okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej podatnicy mają jednak ... zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej; • ma prawo ...

  czytaj więcej

 • 70 tys. zł otrzyma bezrobotny na <strong>działalność</strong> <strong>gospodarczą</strong>

  70 tys. zł otrzyma bezrobotny na działalność gospodarczą

  ... finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej zarówno z Funduszu ... finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej jednocześnie z Funduszu ... dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie odpowiadającej ... bezrobotnych na podjęcie działalności gospodarczej. Jeśli dotacja wynosiłaby ... . zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków unijnych, ... nie miała zarejestrowanej działalności gospodarczej w ciągu roku ... rodzajów działalności łącznie z ...

  czytaj więcej

 • Jak prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej

  ... biznes, chcą osiągnąć jakiś cel gospodarczy opisany w zawartej wcześniej umowie ... posiada odrębny wpis do ewidencji działalności, jednak numer REGON oraz NIP ... wszystkim wskazać wspólników, określić cel gospodarczy, jaki chcą oni osiągnąć, rodzaj działalności, która ma być ... Dziennika Gazety Prawnej: Jak prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej . W ...

  czytaj więcej

 • Podatek od budynków należny nawet w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej

  ... r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z ... . zm.) zawiesza wykonywanie działalności gospodarczej, musi płacić w ... związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wyjaśnijmy, że maksymalna ... związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w 2009 roku ... związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej stawek określonych dla ... na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza i leśna. ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne