działać

Działacz społeczny, społecznik – człowiek pracujący aktywnie na rzecz wspólnoty obywatelskiej, aktywista.