dyskonto weksla

Dyskonto weksla – zakup przez dyskontera weksla przed terminem jego płatności po cenie pomniejszonej o ustaloną kwotę (potocznie określanych mianem dyskonta).