dyrektywy

Dyrektywy sądowego wymiaru kary – są to ustawowo określone wskazówki dla sądu, dotyczące wyboru kary lub środka karnego.