Dumping socjalny

Dumping socjalny – specyficzne podejście do pojęcia dumpingu, z innej niż tradycyjnie stricte towarowej strony.