dotacje mieszkaniowe

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu dotacje mieszkaniowe. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące dotacje mieszkaniowe.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Trzeba znaleźć nowy sposób na deficyt i dług publiczny

  Trzeba znaleźć nowy sposób na deficyt i dług publiczny

  Polska „wyrosła” z deficytu. Ale na dłuższą metę ta strategia się nie sprawdzi

  czytaj więcej

 • Rewitalizacja szansą dla biznesu

  Rewitalizacja szansą dla biznesu

  Nawet 25 mld zł z Funduszy Europejskich może zasilić w najbliższych latach projekty rewitalizacji gmin. Kluczem do sukcesu jest kompleksowość, współpraca urzędów z obywatelami i tworzenie warunków dla przedsiębiorczości.

  czytaj więcej

 • Nowoczesne miasta: Co to znaczy w Europie i w Polsce

  Nowoczesne miasta: Co to znaczy w Europie i w Polsce

  Eksperci z Włoch, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii zebrali się w Warszawie podczas konferencji „Konkurencyjne Miasta: przyciąganie kapitału ludzkiego, inwestycji i biznesu”, aby pokazać, w jaki sposób powinny rozwijać się polskie miasta.

  czytaj więcej

 • Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

  Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

  Uwaga! Komentarz zawiera wszystkie najnowsze zmiany wprowadzone do ustawy o PIT. Większość z nich weszła w życie 1 stycznia 2015 r. Jeśli termin był inny, np. 4 lub 31 stycznia, 1 kwietnia i 31 sierpnia 2015 r., a także 1 lub 2 stycznia 2016 r., zaznaczyliśmy to na czerwono. Zmiany te zostały zawarte w następujących ustawach: z 16 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. poz. 251); z 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 211); z 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 73); z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1328); z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. poz. 1662); z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. poz. 478); z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 699); z 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. poz. 693); z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2015 r. poz. 1863); z 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym (Dz.U. poz. 1215).

  czytaj więcej

 • Repatrianci receptą na niż demograficzny

  Repatrianci receptą na niż demograficzny

  Gminy będą zobowiązane do utrzymywania repatriantów, którzy są w trudnej sytuacji materialnej. Nauczą ich także mówić po polsku. Tak zakłada poselski projekt nowelizacji ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw. Zaproponowali go posłowie PO.

  czytaj więcej

 • Kalbarczyk: Zarządzanie pracownikami w Polsce często jest prostackie

  Kalbarczyk: Zarządzanie pracownikami w Polsce często jest prostackie

  Nie chodzi o zmianę rządu czy klasy politycznej, lecz o podejście do kwestii pracy, zarobkowania, stabilności zatrudnienia, warunków prowadzenia własnej działalności. O to, aby nasz kapitalizm miał ludzką twarz - mówi w wywiadzie dla DGP Marek Kalbarczyk, prezes firmy Altix, twórca pierwszego polskiego syntezatora mowy, założyciel Fundacji Szansa dla Niewidomych, autor wielu książek i poradników.

  czytaj więcej

 • Rewitalizacja miast w Polsce: Zmiany nadchodzą, ale wolno

  Rewitalizacja miast w Polsce: Zmiany nadchodzą, ale wolno

  Rewitalizacja miast w Polsce: Zmiany nadchodzą, ale wolno 

  czytaj więcej

 • Tak PO i PiS zmieniają prawo: Emerytury i sześciolatki do poprawy, pomoc dla frankowiczów i rodziców

  Tak PO i PiS zmieniają prawo: Emerytury i sześciolatki do poprawy, pomoc dla frankowiczów i rodziców

  W czasie kampanii wyborczej zawsze możemy spodziewać się wysypu obietnic wyborczych, ale w tym roku walka jest wyjątkowo ostra, więc także pomysły partii na zmianę prawa też dosyć znaczne. Zobacz najważniejsze propozycje, jakie główne partie - PO i PiS - już złożyły wyborcom.

  czytaj więcej

 • Wyższa kwota wolna od podatku? Samorządy już liczą straty

  Wyższa kwota wolna od podatku? Samorządy już liczą straty

  Propozycja PiS podniesienia kwoty wolnej do 8 tys. zł rykoszetem uderzy w budżety gmin. Będzie mniej pieniędzy na służbę zdrowia czy inwestycje. Rozwiązaniem może być zwiększenie wpływów z PIT albo przyznanie udziałów w VAT. Mówi się też o wyższej subwencji i likwidacji janosikowego

  czytaj więcej

 • Prawo: Senat zdecydował

  Prawo: Senat zdecydował

  czytaj więcej

 • Fachowa porada na temat funduszy nie zawsze kosztuje

  Fachowa porada na temat funduszy nie zawsze kosztuje

  Na lata 2014–2020 Polska otrzymała 82,5 mld euro. Więcej niż w poprzednim rozdaniu będzie dla MSP.

  czytaj więcej

 • Jak wykazać zadatek otrzymany na poczet sprzedaży gruntu

  Jak wykazać zadatek otrzymany na poczet sprzedaży gruntu

  Przy braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma takie znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia dodatkowego terminu odstąpić od umowy i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej (art. 394 par. 1 kodeksu cywilnego).

  czytaj więcej

 • Czy diety członków zarządu wspólnoty korzystają ze zwolnienia?

  Czy diety członków zarządu wspólnoty korzystają ze zwolnienia?

  Podatnik pełni funkcję członka zarządu we wspólnocie mieszkaniowej i z tego tytułu otrzymuje zryczałtowane wynagrodzenie. Czy taką działalność można uznać za pełnienie obowiązków społecznych i obywatelskich, która korzysta ze zwolnienia do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 2280 zł?

  czytaj więcej

 • Szkoły i przedszkola bez osobowości prawnej

  Szkoły i przedszkola bez osobowości prawnej

  Jednostki budżetowe nie mają zdolności prawnej ani zdolności do czynności prawnych. Zawsze działają w imieniu i na rachunek organu założycielskiego, tj. gminy, powiatu czy województwa. Nie oznacza to, że nie mogą mieć rachunku w banku. Do tego wystarczy pełnomocnictwo.

  czytaj więcej

 • Odliczenia VAT: Kto musi stosować współczynnik?

  Odliczenia VAT: Kto musi stosować współczynnik?

  Przepisy o prewspółczynniku będą musieli stosować podatnicy, u których są spełnione łącznie cztery warunki. Będą to przede wszystkim jednostki sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora organizacji pozarządowych

  czytaj więcej

 • Ustawa z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej

  Ustawa z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej

  Jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, a także mogą przystępować do takich spółek. (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 45, poz. 236 ze zm.)

  czytaj więcej

 • Zobacz, jakie propozycje zmian zgłoszono do 500 zł na dziecko

  Zobacz, jakie propozycje zmian zgłoszono do 500 zł na dziecko

  Do końca tygodnia potrwają konsultacje projektu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne