dotacje dla rolników 2011

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu dotacje dla rolników 2011. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące dotacje dla rolników 2011.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Rewolucja w zleceniach. Co trzeba wiedzieć o umowach teraz i po zmianach

  Rewolucja w zleceniach. Co trzeba wiedzieć o umowach teraz i po zmianach

  Nowe przepisy są odpowiedzią na coraz popularniejsze formy zatrudnienia, z którymi nie wiąże się obowiązek płacenia ZUS. Dotyczą wiec one przede wszystkim członków rad nadzorczych oraz zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych, czyli zlecenie, usługi, dzieło. Ich nadużywanie przez nieuczciwych pracodawców stało się w ostatnich latach prawdziwą plagą.

  czytaj więcej

 • Wieś lepsza od miasta. Dzięki unijnym funduszom i nie tylko

  Wieś lepsza od miasta. Dzięki unijnym funduszom i nie tylko

  Wbrew powszechnemu wyobrażeniu o tym, że lepiej mieszkać w mieście, coraz więcej wiosek mogących formalnie uzyskać prawa miejskie rezygnuje z takich ambicji. Powód? Pieniądze, głównie unijne, ale nie tylko.

  czytaj więcej

 • Raport specjalny "DGP". Porażki legislacyjne 2014: Reforma OFE, lex Trynkiewicz i VAT od samochodów

  Raport specjalny "DGP". Porażki legislacyjne 2014: Reforma OFE, lex Trynkiewicz i VAT od samochodów

  Spośród regulacji, które w 2014 r. weszły w życie bądź zostały uchwalone, wybraliśmy te, które w naszej ocenie oraz w opinii kilkudziesięciu ekspertów uczestniczących w ankiecie DGP, można uznać za wyjątkowo brzemienne w skutki– w dobrym i złym tego słowa znaczeniu. W rezultacie powstał swoisty ranking najlepszych i najgorszych zeszłorocznych regulacji. W obu przypadkach wybraliśmy po 10 tych, które miały najwięcej wskazań.

  czytaj więcej

 • Rolnicy będą musieli wystąpić o udział we wspólnej ziemi

  Rolnicy będą musieli wystąpić o udział we wspólnej ziemi

  Gminy nieodpłatnie będą mogły nabyć na własność ziemię wspólnoty gruntowej, jeśli ustalenie uprawnionych do niej będzie niemożliwe. Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, który wczoraj przyjęła Rada Ministrów.

  czytaj więcej

 • Kiedy ulga na zakup kas fiskalnych?

  Kiedy ulga na zakup kas fiskalnych?

  Jej wysokość jest ograniczona. Można wykazać 90 procent ceny zakupu, ale nie więcej niż 700 zł. Wtedy przysługuje odliczenie od podatku należnego lub zwrot na rachunek bankowy.

  czytaj więcej

 • Trzeba znaleźć nowy sposób na deficyt i dług publiczny

  Trzeba znaleźć nowy sposób na deficyt i dług publiczny

  Polska „wyrosła” z deficytu. Ale na dłuższą metę ta strategia się nie sprawdzi

  czytaj więcej

 • Za szkody na nieobsianym polu trzeba zapłacić

  Za szkody na nieobsianym polu trzeba zapłacić

  Jeżeli właściciel wykaże zniszczenia dokonane przez dzikie zwierzęta na polu uprawnym którego jeszcze nie obsiano, właściwe nadleśnictwo powinno zapłacić mu odszkodowanie – wynika z uchwały Sądu Najwyższego.

  czytaj więcej

 • Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

  Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

  Uwaga! Komentarz zawiera wszystkie najnowsze zmiany wprowadzone do ustawy o PIT. Większość z nich weszła w życie 1 stycznia 2015 r. Jeśli termin był inny, np. 4 lub 31 stycznia, 1 kwietnia i 31 sierpnia 2015 r., a także 1 lub 2 stycznia 2016 r., zaznaczyliśmy to na czerwono. Zmiany te zostały zawarte w następujących ustawach: z 16 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. poz. 251); z 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 211); z 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 73); z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1328); z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. poz. 1662); z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. poz. 478); z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 699); z 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. poz. 693); z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2015 r. poz. 1863); z 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym (Dz.U. poz. 1215).

  czytaj więcej

 • Sawicki: Dbajmy o nasze pszczoły i zakładajmy ule w miastach

  Sawicki: Dbajmy o nasze pszczoły i zakładajmy ule w miastach

  Dają człowiekowi zdecydowanie więcej niż od niego biorą. Bez nich moglibyśmy przeżyć na Ziemi jedynie kilka lat. Ich populacja narażona jest na środowiskowe niebezpieczeństwo. O zwrócenie uwagi na problem pszczół apeluje minister rolnictwa, Marek Sawicki.

  czytaj więcej

 • Barszcz Sosnowskiego zagraża już nie tylko ludziom. Jak gminy zwalczają chwast?

  Barszcz Sosnowskiego zagraża już nie tylko ludziom. Jak gminy zwalczają chwast?

  PROBLEM: Rany powstałe po zetknięciu się z barszczem Sosnowskiego goją się latami. Jest to groźne szczególnie w upały. W gorące dni – kiedy z barszczu parują olejki eteryczne – do poparzeń może dojść nawet bez bezpośredniego kontaktu. Na pierwszej linii frontu walki z rośliną, która przed ponad półwieczem miała być wymarzoną paszą dla bydła, a dziś staje się w całym kraju gigantycznym kłopotem, stoją gminy. Jeśli szybko nie dostaną funduszy, a regulacje prawne się nie zmienią, walka może okazać się bardzo nierówna. Już dziś barszcz zagraża nie tylko ludziom, ale tak cennym ekosystemom jak dolina Rospudy.

  czytaj więcej

 • Miasto nie obniży kwoty podatku od wydatków na azbest

  Miasto nie obniży kwoty podatku od wydatków na azbest

  TEZA: Miasto nie będzie miało prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki na usunięcie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest

  czytaj więcej

 • Nie będzie jednorazowych dodatków dla emerytów

  Nie będzie jednorazowych dodatków dla emerytów

  Sejm nie zdąży uchwalić do końca kadencji ustawy o jednorazowych dodatkach dla emerytów. Czy wejdą w życie, okaże się po wyborach.

  czytaj więcej

 • Ustawa z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej

  Ustawa z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej

  Jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, a także mogą przystępować do takich spółek. (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 45, poz. 236 ze zm.)

  czytaj więcej

 • Najważniejsze rzeczy, jakie trzeba wiedzieć o podatku od spadków i darowizn

  Najważniejsze rzeczy, jakie trzeba wiedzieć o podatku od spadków i darowizn

  Istotą podatku od spadków i darowizn jest to, że są nim opodatkowane wyłącznie czynności nieodpłatne. Zwracają na to uwagę zarówno organy podatkowe, jak i sądy

  czytaj więcej

 • Likwidacja KRUS? Pracodawcy chcą włączenia rolników do systemu powszechnego

  Likwidacja KRUS? Pracodawcy chcą włączenia rolników do systemu powszechnego

  Organizacje pracodawców chcą włączenia rolników do systemu powszechnego. Związkowcy zaś twierdzą, że rząd powinien uwzględnić KRUS w przeglądzie systemu emerytalnego. W Radzie Dialogu Społecznego trwa gorąca dyskusja dotycząca obniżenia wieku emerytalnego. Przyczynkiem do niej jest prezydencki projekt ustawy, który zakłada, że kobiety będą przechodzić na emerytury w wieku 60 lat, zaś mężczyźni po ukończeniu 65 lat.

  czytaj więcej

 • Świński cykl przyjazny dla portfeli

  Świński cykl przyjazny dla portfeli

  Ceny żywności na świecie w ciągu roku wzrosły o 10 proc., ale są o 1/4 niższe niż kilka lat temu. A jeśli uwzględnić zmiany w naszych dochodach, okaże się, że za towary rolne od 50 lat płacimy mniej więcej tyle samo.

  czytaj więcej

 • Rok 2016 w gospodarce. Skrót najważniejszych wydarzeń

  Rok 2016 w gospodarce. Skrót najważniejszych wydarzeń

  Rok 2016 to czas wielu zmian w polskiej gospodarce. Wiele działo się w podatkach, zmiany objęły też spółki skarbu państwa, doszło do zmian w NBP i RPP. Ważnym wydarzeniem było też przyjęcie przez rząd w lutym "Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju".

  czytaj więcej

 • Pat dla kultury. Artyści, minister i pieniądze

  Pat dla kultury. Artyści, minister i pieniądze

  Dialog środowiska twórców z resortem kultury od dawna przypomina dyskusję mówcy z mimem. Artyści wysyłają petycje i zwołują kongres za kongresem, politycy poprzestają na obietnicach, a lista spraw do załatwienia przez ministerstwo rośnie z kadencji na kadencję

  czytaj więcej

 • Konstytucja biznesu: Wpisywanie do ewidencji będzie łatwiejsze

  Konstytucja biznesu: Wpisywanie do ewidencji będzie łatwiejsze

  Szybko, prosto, wygodnie. Tak ma wyglądać rejestrowanie działalności gospodarczej po wejściu w życie Konstytucji biznesu. Przykładowo: przedsiębiorca wykreślony (choćby na chwilę) z CEIDG nie straci już swojej gospodarczej historii.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników