Dostępowe sieci kablowe

Dostępowe Sieci Kablowe, linia dostępowa kablowa - linia która łączy rdzenną przełącznicę sieciową z danym punktem zasilającym w budynku.