Dorota

Dorota – imię żeńskie pochodzące z greckiego Dorothéa: doron - dar i Theós - bóg, "dar od boga".