dopłatą

Dopłata bezpośrednia – nazwa subwencji udzielanej rolnikom w Unii Europejskiej w ramach CAP (ang.