dominanta

# Dominanta (muzyka) - pojęcie z zakresu teorii muzyki - piąty stopień skali lub gamy.