Dom pomocy społecznej

Dom pomocy społecznej – instytucja świadcząca na poziomie obowiązującego standardu, osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności usługi: bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne w formach i zakresie wynikających z indywidualnych potrzeb.

Źródło: wikipedia.org


 • ... pracy i polityki społecznej z 14 stycznia ... . w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami ...

  Zajęcia rehabilitacji społecznej organizowane w domach pomocy społecznej dla osób z ... poprawę ich funkcjonowania społecznego. Ma się to ... osobistej, pobudzanie aktywności społecznej czy wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych. Innym celem zajęć rehabilitacji społecznej jest promowanie zdrowia ... aktywizację fizyczną mieszkańców domów. Zajęcia są prowadzone ... i możliwości mieszkańca domu.

  czytaj więcej

 • Domy pomocy społecznej nie przyjmują nowych osób

  ... 2010 roku wszystkie domy pomocy społecznej muszą spełniać wymagania ... rozporządzeniu ministra polityki społecznej z 19 października 2005 r. o domach pomocy społecznej (Dz.U. nr ... zasady funkcjonowania tych domów, w tym warunki ... zaledwie 1/3 domów pomocy społecznej posiada pełne zezwolenie ... Grażyna Baziuta, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku. Jan ...

  czytaj więcej

 • ... ministra pracy i polityki społecznej z 13 listopada 2012 ... organizacji obsługi bibliotecznej w domach pomocy społecznej oraz sposobu współdziałania bibliotek ...

  W domach pomocy społecznej mogą być organizowane biblioteki, filie lub punkty biblioteczne, ... warunków i potrzeb pensjonariuszy. Gdy stan zdrowia mieszkańca domu pomocy społecznej uniemożliwia mu opuszczanie pokoju, książki, gazety i czasopisma ... , przekazywania informacji na temat gromadzonych materiałów bibliotecznych, udzielania pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej, współpracy przy prowadzeniu działalności ...

  czytaj więcej

 • Sąd zadecyduje o umieszczeniu chorego psychicznie w domu pomocy społecznej

  ... zostanie umieszczony w domu pomocy społecznej, jeżeli nie jest ... wymagająca skierowania do domu pomocy społecznej ze względu na ... o umieszczeniu w domu pomocy społecznej także decyduje sąd ... o umieszczenie w domu pomocy społecznej pacjenta, który wprawdzie ... osoba przyjęta do domu pomocy społecznej, jej przedstawiciel ustawowy, ... wystąpić kierownik domu pomocy społecznej, gdy uzna, ...

  czytaj więcej

 • Rodziny mniej zapłacą za pobyt w domach pomocy społecznej

  ... przez posłów komisji polityki społecznej i rodziny nowelizacja ustawy o pomocy społecznej zakłada m.in. zmiany ... pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej (DPS). Obecnie jest on ... uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej (351 zł lub 477 ... , dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich. Również zdaniem ...

  czytaj więcej

 • Gminy zapłacą więcej za opiekę w <strong>domu</strong> <strong>pomocy</strong> <strong>społecznej</strong>

  Gminy zapłacą więcej za opiekę w domu pomocy społecznej

  ... miesięczny koszt utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej (DPS). W większości przypadków ... nowelizacja ustawy o pomocy społecznej, która ma być ... , dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w ... nowelizacja ustawy o pomocy społecznej. Przewiduje ona zmiany ... do świadczeń z pomocy społecznej. Obecnie jest to ... , dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim. ...

  czytaj więcej

 • Prowadzenie <strong>domów</strong> <strong>pomocy</strong> <strong>społecznej</strong> jest nieopłacalne

  Prowadzenie domów pomocy społecznej jest nieopłacalne

  ... mln, to lista domów pomocy społecznej wpisanych do oficjalnego ... narzucają przepisy o pomocy społecznej. Dlatego utrzymanie jednej ... jak np. dzienne domy pomocy czy rodzinne domy pomocy. Choć te zostały ... Standardy w rodzinnych domach pomocy Alternatywą dla DPS są rodzinne domy pomocy. W styczniu minister ... bielizny. W rodzinnym domu pomocy może być ...

  czytaj więcej

 • Więcej kontroli w domach pomocy społecznej

  ... 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. nr ... osoby skierowane do domu pomocy społecznej (DPS) przed 1 ... mieszkańców przebywających w domach opieki na tzw. ... Organizatorów i Menedżerów Pomocy Społecznej. W nowej wersji ... protestach partnerów społecznych, wycofało się ... i kontroli w pomocy społecznej. Jeden inspektor będzie ... łączenie różnych typów domów pomocy społecznej w jednym budynku.

  czytaj więcej

 • <strong>Dom</strong> <strong>pomocy</strong> <strong>społecznej</strong> musi wykazywać sprzedaż w kasie fiskalnej

  Dom pomocy społecznej musi wykazywać sprzedaż w kasie fiskalnej

  Skarżącym był dom pomocy społecznej. Wyjaśnił, że jest ... o skierowaniu do domu pomocy społecznej oraz ustalającej odpłatność ... o umieszczeniu w domu pomocy społecznej. Do końca 2010 r. pomoc społeczna była ... kasę. Fakt, że dom pomocy społecznej nie zawiera umowy ... Sąd orzekł, że dom pomocy społecznej nie jest już ...

  czytaj więcej

 • Zagrożone <strong>domy</strong> <strong>pomocy</strong> <strong>społecznej</strong>

  Zagrożone domy pomocy społecznej

  Domy pomocy społecznej (DPS-y) mają ... ich kondycji mogłaby pomóc nowelizacja ustawy o pomocy społecznej. zdjęcie główne ... sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny. Samorząd ... . dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku. ... własnym zakresie. Część domów zatrudnia więc pielęgniarki ... Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ... 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz ...

  czytaj więcej

 • Będą niższe opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej

  Zmiany związane z funkcjonowaniem domów pomocy społecznej (DPS) zawiera przygotowywany właśnie ... z sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny projekt ... marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. ... pkt 15 ustawy o pomocy społecznej. Po zmianie starosta mógłby ... – uważa Dorota Urbańska, dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II ...

  czytaj więcej

 • Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej

  Dom funkcjonuje w sposób zapewniający właściwy zakres usług, zgodny ze ... indywidualne potrzeby mieszkańca. Po to zaś, żeby je ustalić, dom powołuje zespoły terapeutyczno-opiekuńcze, składające się w szczególności z ... przygotowany w ciągu 6 miesięcy od przyjęcia mieszkańca do domu pomocy społecznej.

  czytaj więcej

 • Dziecko szybciej w domu pomocy społecznej

  ... umieszczenia nieletniego w domu pomocy społecznej (DPS), musi przeprowadzić ... pracy i polityki społecznej z 5 maja ... pobytu nieletnich w domu pomocy społecznej (Dz.U. nr ... , dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu. Dodaje, ... placówce, a ośrodek pomocy społecznej nie może ustalić, ... innej placówce, np. domu dziecka, to za ... w domu rodzinnym, za ...

  czytaj więcej

 • Gmina nie odstąpi od opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej

  ... i Polityki Społecznej (pismo nr ... 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz ... osoba umieszczana w domu pomocy społecznej (DPS) nie jest ... , dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Giżycku. Zdaniem ... opłacania pobytu w domu pomocy społecznej. RPO zwraca uwagę, ... . 64 ustawy o pomocy społecznej, który wymienia przesłanki ... . kryterium obowiązującego w pomocy społecznej

  czytaj więcej

 • <strong>Domy</strong> <strong>pomocy</strong> <strong>społecznej</strong> zyskały dwa lata na dostosowanie się do standardów

  Domy pomocy społecznej zyskały dwa lata na dostosowanie się do standardów

  ... posiedzeniu Sejmu posłowie zajmą się nowelizacją ustawy o pomocy społecznej przygotowaną przez Komisję Polityki Społecznej i Rodziny. Zawiera ona m.in. zmiany dotyczące domów pomocy społecznej (DPS). Nowelizacja umożliwia dalsze ich funkcjonowanie na podstawie ...

  czytaj więcej

 • Jak uzyskać miejsce w domu pomocy społecznej

  ... znaleźć miejsce w DPS Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, ... wersji poznasz kolejne kroki: - Złóż wniosek w ośrodku pomocy społecznej w miejscu zamieszkania - Dowiedz się, kto będzie ponosił ... -wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak uzyskać miejsce w domu pomocy społecznej .

  czytaj więcej

 • Nieletni szybciej trafią do domu pomocy społecznej

  ... przez resort pracy projekt rozporządzenia regulujący tryb kierowania i pobytu nieletnich w domach pomocy społecznej (DPS). Ma wejść w życie 31 grudnia tego roku. Rozporządzenie w szczegółowy ... orzeczenia sądu. W tym przypadku nie jest wymagane wcześniejsze wystąpienie do ośrodka pomocy społecznej z wnioskiem o skierowanie dziecka do placówki. Rozporządzenie dopuszcza ...

  czytaj więcej

 • Będzie łatwiej łączyć domy pomocy społecznej

  Domy pomocy społecznej (DPS) są placówkami o określonym profilu w zależności ... . nowelizacja ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr ... senator Mieczysław Augustyn, przewodniczący Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. Jednak zdaniem Krystyny Mrugalskiej z Polskiego Forum Osób ...

  czytaj więcej

 • Finansowanie pobytu osób niesamodzielnych w <strong>domach</strong> <strong>pomocy</strong> <strong>społecznej</strong>

  Finansowanie pobytu osób niesamodzielnych w domach pomocy społecznej

  ... umieściła starszą osobę w DPS-ie, sprzedała jej mieszkanie, a i tak za jej pobyt płaci budżet. Mieczysław Augustyn, przewodniczący senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, zwraca jednak uwagę, że często podopiecznymi DPS-ów są osoby samotne lub pochodzące z rodzin, w których są niskie dochody. – Nawet przy obecnym systemie ...

  czytaj więcej

 • Części domów pomocy społecznej grozi likwidacja

  Warunki panujące we wszystkich domach pomocy społecznej (dps) muszą być do końca ... standardów określonych w ustawie o pomocy społecznej. Dotyczy to głównie warunków mieszkalnych ... wydaje podmiotowi prowadzącemu dom warunkowe zezwolenie na ... końca 2010 roku dom nie wywiąże się ... Operacyjnego na rozwój infrastruktury w pomocy społecznej, ale do tej pory w ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej