Dolny Taras

Dolny Taras - nieformalne określenie nadmorskich dzielnic mieszkalnych Trójmiasta położonych na terenach o bardzo niskiej wysokości bezwzględnej n.p.m.