Dokument lokacyjny

Dokument lokacyjny – dokument nadania praw lokacji - miastu lub wsi.