dochody osobiste

Dochód osobisty ludności – miara wartości dochodów uzyskiwanych przez gospodarstwa domowe w przedsiębiorstwach.