dochody

Dochód jest to miara finansowa pożytków czerpanych z różnych źródeł.