długi weekend

Długi weekend jest to potocznie nazywany weekend, gdy dzień bezpośrednio przed lub po sobocie i niedzieli jest również wolny od pracy, najczęściej z racji przypadającego święta.