Detal

Detal - niewielki element, szczegół będący integralna częścią większej, złożonej całości.