Depozyt bankowy

Depozyt bankowy – kwota pieniędzy lub innych wartości powierzona na przechowanie bankowi.