Deklaracja lojalności

Deklaracja lojalności (potocznie: lojalka) - pisemne zobowiązanie się przez daną osobę do przestrzegania określonych przepisów.