Deficyt pierwotny

Cyklicznie dostosowany deficyt pierwotny (ang.CAPB) pokazuje pierwotną politykę fiskalną po usunięciu wpływu fazy cyklu koniunkturalnego na zmianę PKB.