decyzje

Decyzje Sądu Najwyższego USA w sprawach Indian mają od czasu powstania Stanów Zjednoczonych stałe kluczowe znaczenie w definiowaniu polityki rządu federalnego wobec wewnętrznych narodów zależnych (ang.