decyzja

Decyzja – postanowienie będące wynikiem dokonania wyboru.