Dawca krwi

Dawca krwi – osoba, od której pobiera się krew dla celów leczniczych.