data uregulowania

Data uregulowania - określony termin płatności, w czasie którego musi zostać dokonana dana płatność z tytułu zawartej transakcji pomiędzy kupcem a sprzedawcą.