Danina publiczna

Danina publiczna - świadczenie na rzecz państwa lub innego związku publicznoprawnego (np.