dane statystyczne

Cecha statystyczna – właściwość populacji, która jest przedmiotem badania statystycznego.