Czysty monopol

* produkty są jednorodne, lub zróżnicowane.