Czynności ubezpieczeniowe

Czynności ubezpieczeniowe można podzielić na:


 • Spór o elektronizację przetargów. Firmy przymuszane do internetu

  Spór o elektronizację przetargów. Firmy przymuszane do internetu

  UZP uważa, że w mniejszych przetargach przedsiębiorcy mają prawo składać papierowe oferty. Tymczasem niektórzy zamawiający dopuszczają jedynie formę elektroniczną.

  czytaj więcej

 • Umowy o roboty budowlane: Przegląd orzecznictwa

  Umowy o roboty budowlane: Przegląd orzecznictwa

  Branża budowlana notorycznie boryka się z problemami prawnymi. Pomimo, że wokandy sądowe pełne są spraw toczonych na tle umów o roboty budowlane, uczestnikom procesu inwestycyjnego wciąż zdarza się błędnie ocenić swoją sytuację prawną. Dlatego przygotowaliśmy zestawienie wyroków sądów (głównie Sądu Najwyższego i Sądów Apelacyjnych) istotnych dla branży budowlanej, które zapadły w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. Wyselekcjonowaliśmy przede wszystkim ważne rozstrzygnięcia dotyczące obszarów spornych, pojawiających się przy realizacji inwestycji, które wydane zostały na tle kluczowych przepisów kodeksu cywilnego. Wśród nich są tak istotne zagadnienia jak odstąpienia od umowy, kary umowne czy gwarancja jakości robót. Żeby publikacja mogła posłużyć jako ściąga przy ocenie bieżących problemów procesu inwestycyjnego, każdy wyrok opatrzyliśmy krótkim komentarzem, wskazującym na jego praktyczne skutki.

  czytaj więcej

 • Niedużak: Nie będzie sukcesji w spółkach [WYWIAD]

  Niedużak: Nie będzie sukcesji w spółkach [WYWIAD]

  - Pakiet „Przyjazne prawo” to wiele korzystnych dla przedsiębiorców rozwiązań. Dlatego nie warto spierać się o jedno z nich. Wolimy zrezygnować z jednego z uproszczeń w imię tego, by weszło w życie kilkadziesiąt innych - mówi w w wywiadzie dla DGP dr Marek Niedużak, wiceminister przedsiębiorczości i technologii

  czytaj więcej

 • Dokumentacja pracownicza: Konsekwencje przepisów przejściowych bywają kuriozalne

  Dokumentacja pracownicza: Konsekwencje przepisów przejściowych bywają kuriozalne

  Trzeba założyć dwie teczki osobowe, gdy mamy ciągłość zatrudnienia, a paradoksalnie jedną, gdy jest choć dzień przerwy. Na takie skutki przepisów wskazuje resort pracy. Dla pracodawców będą one trudne do zaakceptowania i realizacji.

  czytaj więcej

 • Poradnia ubezpieczeniowa: Limit wieku, składki i odpowiedzialność wspólnika

  Poradnia ubezpieczeniowa: Limit wieku, składki i odpowiedzialność wspólnika

  Jaki limit wieku obowiązuje w przypadku zgłaszania dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego? Czy za studenta z innego kraju Unii Europejskiej należy odprowadzać składki? Dlaczego wspólnik spółki cywilnej odpowiada przed ZUS za skutki decyzji drugiego wspólnika? W jakim przypadku praca członka zarządu może być uznana za zarobkową i pozbawić go prawa do zasiłku chorobowego?

  czytaj więcej

 • W jakim zakresie służby interesują się obywatelem? Oto inwigilacyjne El Dorado

  W jakim zakresie służby interesują się obywatelem? Oto inwigilacyjne El Dorado

  Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro przesłał do Senatu informację o częstotliwości, z jaką służby zakładały obywatelom podsłuchy, przeglądały korespondencję i śledziły nasze ruchy w internecie. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, że w ubiegłym roku wszystkie uprawnione organy skierowały łącznie 6088 wniosków o zarządzenie kontroli operacyjnej. Sąd przychylił się do 5915, a odmówił wobec 25 osób. Dla porównania: w 2015 r. łącznie wniosków było 5673, a akceptację sądu zyskało 5431. Gdyby opierać się tylko na tych liczbach, obraz byłby niepełny.

  czytaj więcej

 • Nowelizacja KPC: Sprawy cywilne po nowemu. Sprawdź najważniejsze zmiany

  Nowelizacja KPC: Sprawy cywilne po nowemu. Sprawdź najważniejsze zmiany

  Odrębne reguły rozstrzygania sporów gospodarczych, sankcje za granie na zwłokę i wymóg wyznaczania rozpraw dzień po dniu – przewiduje to podpisana przez prezydenta nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego.

  czytaj więcej

 • Uzupełnienie pozwoleń odpadowych przedłużone i zliberalizowane

  Uzupełnienie pozwoleń odpadowych przedłużone i zliberalizowane

  Ustawodawca między innymi wydłużył o pół roku obowiązkowy dla wszystkich termin składania wniosków o aktualizację decyzji. Złagodził też podejście do karanych przedsiębiorców: nałożenie trzech sankcji finansowych będzie dyskwalifikować dopiero wtedy, gdy ich łączna suma w ciągu 10 lat przekroczy 150 tys. zł. I przywrócił trzyletni dopuszczalny czas magazynowania, ale tylko w przypadku mniej kłopotliwych odpadów.

  czytaj więcej

 • Komornicy muszą przyjmować zastępstwa, nawet gdy przynoszą one straty

  Komornicy muszą przyjmować zastępstwa, nawet gdy przynoszą one straty

  Komornik wyznaczony na zastępcę zmarłego lub odwołanego kolegi nie może się temu sprzeciwić. Nawet jeśli to będzie oznaczało finansowanie strat kancelarii.

  czytaj więcej

 • Dlaczego ugoda z ZUS nie uchroni przed zwrotem kosztów zastępstwa procesowego [PORADNIA]

  Dlaczego ugoda z ZUS nie uchroni przed zwrotem kosztów zastępstwa procesowego [PORADNIA]

  Dlaczego ugoda z ZUS nie uchroni przed zwrotem kosztów zastępstwa procesowego. O jaki okres można przedłużyć korzystanie z małego ZUS w razie choroby. Czy rozpoczęcie spłaty długu przez przedsiębiorcę pozwoli mu na otrzymanie świadczeń wypadkowych. W jakich przypadkach ubezpieczony otrzyma zwrot kosztów przejazdu na badanie ZUS własnym samochodem.

  czytaj więcej

 • Przełomowy wyrok w sprawie UFK: Tysiące ludzi mogą odzyskać utopione pieniądze

  Przełomowy wyrok w sprawie UFK: Tysiące ludzi mogą odzyskać utopione pieniądze

  Umowa, zgodnie z którą zaledwie 1 proc. kwoty przeznaczano na ochronę ubezpieczeniową, a 99 proc. lokowano w akcjach lub obligacjach, jest nieważna – orzekł prawomocnie Sąd Apelacyjny w Warszawie. Tysiące ludzi mogą odzyskać utopione pieniądze

  czytaj więcej

 • Czy warto wypisać się z PPK?

  Czy warto wypisać się z PPK?

  Jeśli wpiszemy w wyszukiwarkę internetową hasło „PPK”, to wśród najpopularniejszych pozycji pojawią się artykuły z gatunku: Jak się wypisać z PPK. Zanim jednak zechcecie z nich skorzystać, sprawdźcie, czy warto rezygnować z pracowniczych planów kapitałowych. Ten artykuł nie da gotowej odpowiedzi, ale przybliży zasady PPK, zaprezentuje naprawdę atrakcyjne obliczenia na kalkulatorze PPK i  wyjaśni, dlaczego pracownicze plany kapitałowe to nie to samo co OFE.

  czytaj więcej

 • Przedsiębiorcy z toksycznymi polisami z UFK też mają szansę na odzyskanie pieniędzy

  Przedsiębiorcy z toksycznymi polisami z UFK też mają szansę na odzyskanie pieniędzy

  Nadzieję daje przełomowy wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, który unieważnił całą umowę ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Co prawda dotyczył konsumenta, ale zdaniem prawników daje ogromne nadzieje również osobom prowadzącym biznes.

  czytaj więcej

 • PPK: Jak instytucje finansowe będą zarządzać pieniędzmi pracownika

  PPK: Jak instytucje finansowe będą zarządzać pieniędzmi pracownika

  To pytanie kluczowe dla pracodawcy i dla pracownika. To jeden z czynników, który może zadecydować – w przypadku pracodawcy - o wyborze konkretnego TFI oraz – w przypadku pracownika - o decyzji pozostania w PPK.

  czytaj więcej

 • Od jakiego momentu pracownik podlega ubezpieczeniom społecznym [PORADNIA]

  Od jakiego momentu pracownik podlega ubezpieczeniom społecznym [PORADNIA]

  Od jakiego momentu pracownik podlega ubezpieczeniom społecznym? Dlaczego emeryt nie otrzyma świadczenia rehabilitacyjnego? Czy długość trwania dodatkowej pracy wpływa na prawo do świadczeń chorobowych? Z jakiego powodu klauzule generalne nie mają zastosowania do obowiązków składkowych?

  czytaj więcej

 • Problemy za granicą. W czym może pomóc konsul?

  Problemy za granicą. W czym może pomóc konsul?

  Na pomoc konsula można liczyć m.in. w sytuacji utraty dokumentu podróży (np. paszportu), poważnego wypadku lub ciężkiej choroby, aresztowania lub zatrzymania, aktu przemocy, którego ofiarą padł obywatel polski, konieczności nagłego powrotu do kraju albo zgonu. Pod pewnymi warunkami możliwa jest także pomoc finansowa albo zapomoga.

  czytaj więcej

 • Paraubezpieczenia nadal w modzie [OPINIA]

  Paraubezpieczenia nadal w modzie [OPINIA]

  Powoli kończy się długa sądowa batalia o to, czy ubezpieczyciele przez lata wciskali ludziom niewiele warte polisy. Wiele wskazuje na to, że z błędów przeszłości mało kto wyciągnął lekcję.

  czytaj więcej

 • Jednorazowe odszkodowanie nie gwarantuje poszkodowanemu renty

  Jednorazowe odszkodowanie nie gwarantuje poszkodowanemu renty

  Do otrzymania pierwszego świadczenia trzeba wykazać uszczerbek na zdrowiu, a drugiego – niezdolność do pracy. Stany te mogą, ale nie muszą występować jednocześnie.

  czytaj więcej

 • Poradnia ubezpieczeniowa: [Umorzenie składek, działalność rolnicza]

  Poradnia ubezpieczeniowa: [Umorzenie składek, działalność rolnicza]

  Czy wypadek rolnika podczas zwolnienia lekarskiego zawsze pozbawi go jednorazowego odszkodowania Dlaczego brak przychodów ze spółki jawnej wyłączy obowiązek zapłaty składki zdrowotnej W jaki sposób przekonać ZUS do umorzenia składek spłacanych za zmarłego płatnika Jak często można przyznawać pracownikom nagrody, aby nie trzeba było odprowadzać od nich składek.

  czytaj więcej

 • Poradnia ubezpieczeniowa z 3 października 2019

  Poradnia ubezpieczeniowa z 3 października 2019

  W jakim czasie po skończeniu 24-miesięcznej ulgi można się zgłosić do obniżonych składekDlaczego ZUS może wydać ponowną decyzję w sprawie, w której poprzednie orzeczenie uchyliłCo bierze się pod uwagę przy obliczaniu limitu przychodu rencisty

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników