członek

Członek – część grupy, osoba lub jednostka prawna należące do jakiejś grupy.