czas reakcji

Czas reakcji to czas, w którym system lub obiekt odpowiada reakcją na nadany sygnał.