cykl operacyjny

Cykl operacyjny przedsiębiorstwa (handlowego) - działalność podstawowa przedsiębiorstwa handlowego polega na obrocie towarowym.