cyfra

Cyfra – umowny znak pisarski służący do zapisywania liczb.