Cło zaporowe

Cło zaporowe - inaczej prohibicyjne albo protekcyjne, wysokie cło nakładane na towary importowane w celu osłabienia ich konkurencyjności wobec produktów krajowych.