CITIGROUP

Citigroup powstał w 1998 roku w wyniku fuzji Citicorp i Travelers Group.