cieszyć

Cieszyca (Węsierski II, Cieszyca-Węsierski) − kaszubski herb szlachecki.