Chodnik

* chodnik - część drogi przeznaczoną do ruchu pieszych