cesji wierzytelności

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu cesji wierzytelności. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące cesji wierzytelności.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Jak skutecznie walczyć z zatorami płatniczymi

  Jak skutecznie walczyć z zatorami płatniczymi

  Projekt ustawy o przeciwdziałaniu zatorom płatniczym przygotowało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Z kolei resort finansów zapowiada, że będzie śledzić transakcje i wyszukiwać firmy, które zaległościom dają początek. Co ministerstwo zrobi z informacją o podmiotach, które są ich źródłem? Czy nowe propozycje pomogą? Niekoniecznie. Przedsiębiorcy, którzy doskonale wiedzą, kto im nie płaci, mają narzędzia do działania, ale i tak boją się upomnieć o pieniądze – wynika z danych BIG InfoMonitor.

  czytaj więcej

 • Nowy obowiązek dla szpitali może być gwoździem do ich trumny

  Nowy obowiązek dla szpitali może być gwoździem do ich trumny

  Wprowadzenie obowiązku regulowania płatności przez placówki medyczne w ciągu 60 dni może być gwoździem do ich trumny – ostrzegają eksperci

  czytaj więcej

 • Bezgotówkowa likwidacja szkód trudniejsza przez zakaz cesji wierzytelności

  Bezgotówkowa likwidacja szkód trudniejsza przez zakaz cesji wierzytelności

  Zakaz cesji wierzytelności z czynów niedozwolonych może utrudnić bezgotówkową likwidację szkód.

  czytaj więcej

 • Zakaz cesji nie może być lekarstwem na grzechy ubezpieczycieli

  Zakaz cesji nie może być lekarstwem na grzechy ubezpieczycieli

   Rzecznik finansowy sprzeciwia się regulacjom, które znalazły się w senackim projekcie ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego. Chodzi o art. 9, który wprowadza zakaz cesji wierzytelności deliktowych.

  czytaj więcej

 • Wspieramy biznes z aspiracjami

  Wspieramy biznes z aspiracjami

  Tomasz Bembenek: Dopasowujemy produkty, które mamy w ofercie do potrzeb klientów. Często „szyjemy” je na miarę

  czytaj więcej

 • Ustawa uporządkuje kancelarie odszkodowawcze

  Ustawa uporządkuje kancelarie odszkodowawcze

  Dziś sejmowa komisja zajmie się projektem ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego. Budzi on jednak wiele kontrowersji.

  czytaj więcej

 • Projekt ustawy o kancelariach odszkodowawczych. Nie ma zgody między Ministerstwem Sprawiedliwości a Senatem

  Projekt ustawy o kancelariach odszkodowawczych. Nie ma zgody między Ministerstwem Sprawiedliwości a Senatem

  Nieoczekiwany zwrot akcji w sprawie projektu ustawy regulującej działalność kancelarii odszkodowawczych. Na wczorajszym posiedzeniu sejmowej komisji przedstawicielka Ministerstwa Sprawiedliwości zadeklarowała, że jest on nie do zaakceptowania w wersji przyjętej przez Senat.

  czytaj więcej

 • Ulga na złe długi w VAT. Spór o przepisy

  Ulga na złe długi w VAT. Spór o przepisy

  Zbycie wierzytelności, która wcześniej była objęta ulgą na złe długi, wymaga odwrócenia skutków podatkowej preferencji. Ale koryguje się nie całą wartość nominalną wierzytelności, tylko proporcjonalnie do otrzymanej ceny – orzekł wczoraj NSA.

  czytaj więcej

 • Cesja wierzytelności nie podlega opodatkowaniu

  Cesja wierzytelności nie podlega opodatkowaniu

  Kto nabywa wierzytelności za cenę niższą od ich wartości nominalnej, nie świadczy odpłatnej usługi – potwierdził WSA w Warszawie.

  czytaj więcej

 • Dług spółki sprzedany, zabezpieczenie pozostaje

  Dług spółki sprzedany, zabezpieczenie pozostaje

  Hipoteka na użytkowaniu wieczystym pozostaje w mocy nawet gdy prawo to zostanie sprzedane osobie trzeciej, a pierwotny użytkownik pozbędzie się również długu – orzekł Sąd Najwyższy.

  czytaj więcej

 • Omyłkowy split payment niegroźny dla ubezpieczycieli

  Omyłkowy split payment niegroźny dla ubezpieczycieli

  Należność z tytułu regresu ubezpieczeniowego, wpłacona przez dłużnika na rachunek VAT, nie powoduje solidarnej odpowiedzialności za podatek ubezpieczonego – orzekł WSA w Warszawie w precedensowym wyroku.

  czytaj więcej

 • Zalegasz z opłatami? Twoje dane mogą trafić do sieci

  Zalegasz z opłatami? Twoje dane mogą trafić do sieci

  Publikacja imienia, nazwiska i miasta zamieszkania dłużnika na stronie internetowej giełdy wierzytelności jest zgodna z unijnym rozporządzeniem. Potwierdziły to wyniki niedawnej kontroli UODO.

  czytaj więcej

 • Kiedy nabywcę cesji spotka zarzut przedawnienia

  Kiedy nabywcę cesji spotka zarzut przedawnienia

  Na skutek cesji nabyłem wierzytelność z tytułu wynajmu pojazdu zastępczego na czas naprawy od osoby, która reperowała w naszym zakładzie swoje auto (co miało miejsce w maju 2016 r.). Likwidacja szkody z OC sprawcy przeprowadzona była w czerwcu 2016 r. i wtedy ubezpieczyciel odmówił nam wypłaty. Do dziś nie wypłacił ok. 5 tys. zł i rozważamy skierowanie sprawy do sądu. Czy może być problem z dochodzeniem tej kwoty? Czy uchylanie się ubezpieczyciela jest nadużyciem prawa?

  czytaj więcej

 • Umowy o roboty budowlane: Przegląd orzecznictwa

  Umowy o roboty budowlane: Przegląd orzecznictwa

  Branża budowlana notorycznie boryka się z problemami prawnymi. Pomimo, że wokandy sądowe pełne są spraw toczonych na tle umów o roboty budowlane, uczestnikom procesu inwestycyjnego wciąż zdarza się błędnie ocenić swoją sytuację prawną. Dlatego przygotowaliśmy zestawienie wyroków sądów (głównie Sądu Najwyższego i Sądów Apelacyjnych) istotnych dla branży budowlanej, które zapadły w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. Wyselekcjonowaliśmy przede wszystkim ważne rozstrzygnięcia dotyczące obszarów spornych, pojawiających się przy realizacji inwestycji, które wydane zostały na tle kluczowych przepisów kodeksu cywilnego. Wśród nich są tak istotne zagadnienia jak odstąpienia od umowy, kary umowne czy gwarancja jakości robót. Żeby publikacja mogła posłużyć jako ściąga przy ocenie bieżących problemów procesu inwestycyjnego, każdy wyrok opatrzyliśmy krótkim komentarzem, wskazującym na jego praktyczne skutki.

  czytaj więcej

 • Kojarzenie stron to za mało do zwolnienia z VAT

  Kojarzenie stron to za mało do zwolnienia z VAT

  Jeśli w wyniku działań pośrednika finansowego nie dochodzi do zawarcia umowy między pożyczkodawcą i inwestorem chętnym do zakupu wierzytelności z tytułu pożyczki, to nie jest to usługa pośrednictwa finansowego – orzekł WSA w Warszawie.

  czytaj więcej

 • Komornik zbada czy roszczenie jest przedawnione

  Komornik zbada czy roszczenie jest przedawnione

  Organ egzekucyjny nie jest uprawniony do badania kwestii zasadności i wymagalności tytułu wykonawczego. Chyba że chodzi o termin przedawnienia – przewidują zmiany w kodeksie.

  czytaj więcej

 • NSA: Prawo majątkowe można zbyć nie tylko w wyniku cesji

  NSA: Prawo majątkowe można zbyć nie tylko w wyniku cesji

  Przychód ze zbycia prawa do świadczeń z tytułu wierzytelności powstaje w dniu podpisania umowy, a nie w momencie spłaty tych należności – orzekł NSA.

  czytaj więcej

 • Nakaz zapłaty umożliwia egzekucję starego długu

  Nakaz zapłaty umożliwia egzekucję starego długu

  Jeżeli bank uzyskał nakaz zapłaty do wystawionego przed laty bankowego tytułu egzekucyjnego, staje się on podstawą egzekucji i zbycie takiego długu przez bank na rzecz innego podmiotu powoduje przerwanie biegu przedawnienia – orzekł Sąd Najwyższy.

  czytaj więcej

 • Usługi portalu ułatwiającego nabywanie długów bez VAT

  Usługi portalu ułatwiającego nabywanie długów bez VAT

  Jeżeli operator platformy ułatwiającej obrót długami weryfikuje wierzytelności i jest podmiotem umów cesji, to takie usługi są zwolnione z opodatkowania jako pośrednictwo w handlu długami.

  czytaj więcej

 • Postulaty FPP na pierwsze 100 dni rządu

  Postulaty FPP na pierwsze 100 dni rządu

  Przedsiębiorcy stworzyli katalog priorytetowych działań dla poszczególnych resortów na pierwsze 100 dni po wyborach. Lista zadań jest długa. Otwiera ją postulat skierowany do Prezesa Rady Ministrów o nadanie rangi wicepremiera ministrowi ds. gospodarczych – ponieważ to przedsiębiorcy wypracowują PKB, które pozwala zabezpieczyć oczekiwania społeczne.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników