Cesja

*cesja (prawo międzynarodowe)


 • Jak skutecznie walczyć z zatorami płatniczymi

  Jak skutecznie walczyć z zatorami płatniczymi

  Projekt ustawy o przeciwdziałaniu zatorom płatniczym przygotowało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Z kolei resort finansów zapowiada, że będzie śledzić transakcje i wyszukiwać firmy, które zaległościom dają początek. Co ministerstwo zrobi z informacją o podmiotach, które są ich źródłem? Czy nowe propozycje pomogą? Niekoniecznie. Przedsiębiorcy, którzy doskonale wiedzą, kto im nie płaci, mają narzędzia do działania, ale i tak boją się upomnieć o pieniądze – wynika z danych BIG InfoMonitor.

  czytaj więcej

 • Cesja leasingu a odliczenie rat od przychodu

  Cesja leasingu a odliczenie rat od przychodu

  Jeżeli umowa leasingu została zawarta przed 1 stycznia, ale po tej dacie doszło do jej cesji, to nowy korzystający nie może odjąć od przychodu rat powyżej 150 tys. zł – stwierdził dyrektor KIS.

  czytaj więcej

 • Cesja wierzytelności nie podlega opodatkowaniu

  Cesja wierzytelności nie podlega opodatkowaniu

  Kto nabywa wierzytelności za cenę niższą od ich wartości nominalnej, nie świadczy odpłatnej usługi – potwierdził WSA w Warszawie.

  czytaj więcej

 • Dług spółki sprzedany, zabezpieczenie pozostaje

  Dług spółki sprzedany, zabezpieczenie pozostaje

  Hipoteka na użytkowaniu wieczystym pozostaje w mocy nawet gdy prawo to zostanie sprzedane osobie trzeciej, a pierwotny użytkownik pozbędzie się również długu – orzekł Sąd Najwyższy.

  czytaj więcej

 • Skutki drugiej ustawy kominowej. Członkowie zarządów wcale nie uniknęli VAT

  Skutki drugiej ustawy kominowej. Członkowie zarządów wcale nie uniknęli VAT

  Interpretacja ministra miała uspokoić menedżerów państwowych i samorządowych spółek. Stało się inaczej, a wszystko przez klauzule w umowach dotyczące odpowiedzialności.

  czytaj więcej

 • Omyłkowy split payment niegroźny dla ubezpieczycieli

  Omyłkowy split payment niegroźny dla ubezpieczycieli

  Należność z tytułu regresu ubezpieczeniowego, wpłacona przez dłużnika na rachunek VAT, nie powoduje solidarnej odpowiedzialności za podatek ubezpieczonego – orzekł WSA w Warszawie w precedensowym wyroku.

  czytaj więcej

 • Zalegasz z opłatami? Twoje dane mogą trafić do sieci

  Zalegasz z opłatami? Twoje dane mogą trafić do sieci

  Publikacja imienia, nazwiska i miasta zamieszkania dłużnika na stronie internetowej giełdy wierzytelności jest zgodna z unijnym rozporządzeniem. Potwierdziły to wyniki niedawnej kontroli UODO.

  czytaj więcej

 • Nie uzależnimy was od węgla z Rosji [WYWIAD]

  Nie uzależnimy was od węgla z Rosji [WYWIAD]

  Iwan Gepting, prezes spółki KTK Polska, która sprowadza rosyjski węgiel, mówi o Marku Falencie, wzroście importu surowca i antracycie z Donbasu

  czytaj więcej

 • Nowe zasady mogą dotyczyć również starego leasingu

  Nowe zasady mogą dotyczyć również starego leasingu

  Cesja umowy zawartej przed 1 stycznia 2019 r., podobnie jak i zmiana harmonogramu spłat, wykluczają stosowanie dotychczasowych zasad odliczania rat leasingowych.

  czytaj więcej

 • MIiR: Ważne zmiany w programie Mieszkanie Plus i uwłaszczeniu

  MIiR: Ważne zmiany w programie Mieszkanie Plus i uwłaszczeniu

  Krajowy Zasób Nieruchomości będzie mógł budować mieszkania w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Będzie mógł tworzyć spółki budujące mieszkania nie tylko z gminami, ale także z firmami (przedsiębiorcami) zajmującymi się budową mieszkań. Przy czym wprowadzono warunek, że 50 proc. budowanych mieszkań będzie przeznaczona na wynajem. Czynsz najmu w mieszkaniach będzie oparty o cenę budowy, a nie ustalany przez urzędników.

  czytaj więcej

 • Kiedy nabywcę cesji spotka zarzut przedawnienia

  Kiedy nabywcę cesji spotka zarzut przedawnienia

  Na skutek cesji nabyłem wierzytelność z tytułu wynajmu pojazdu zastępczego na czas naprawy od osoby, która reperowała w naszym zakładzie swoje auto (co miało miejsce w maju 2016 r.). Likwidacja szkody z OC sprawcy przeprowadzona była w czerwcu 2016 r. i wtedy ubezpieczyciel odmówił nam wypłaty. Do dziś nie wypłacił ok. 5 tys. zł i rozważamy skierowanie sprawy do sądu. Czy może być problem z dochodzeniem tej kwoty? Czy uchylanie się ubezpieczyciela jest nadużyciem prawa?

  czytaj więcej

 • Nabycie, sprzedaż i użytkowanie aut wciąż z problemami

  Nabycie, sprzedaż i użytkowanie aut wciąż z problemami

  Od wejścia w życie nowych przepisów w PIT i CIT dotyczących nabycia, użytkowania i leasingu samochodów osobowych minęło już pół roku. Niestety wydane interpretacje indywidualne nie rozwiewają wielu wątpliwości.

  czytaj więcej

 • Umowy o roboty budowlane: Przegląd orzecznictwa

  Umowy o roboty budowlane: Przegląd orzecznictwa

  Branża budowlana notorycznie boryka się z problemami prawnymi. Pomimo, że wokandy sądowe pełne są spraw toczonych na tle umów o roboty budowlane, uczestnikom procesu inwestycyjnego wciąż zdarza się błędnie ocenić swoją sytuację prawną. Dlatego przygotowaliśmy zestawienie wyroków sądów (głównie Sądu Najwyższego i Sądów Apelacyjnych) istotnych dla branży budowlanej, które zapadły w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. Wyselekcjonowaliśmy przede wszystkim ważne rozstrzygnięcia dotyczące obszarów spornych, pojawiających się przy realizacji inwestycji, które wydane zostały na tle kluczowych przepisów kodeksu cywilnego. Wśród nich są tak istotne zagadnienia jak odstąpienia od umowy, kary umowne czy gwarancja jakości robót. Żeby publikacja mogła posłużyć jako ściąga przy ocenie bieżących problemów procesu inwestycyjnego, każdy wyrok opatrzyliśmy krótkim komentarzem, wskazującym na jego praktyczne skutki.

  czytaj więcej

 • Kojarzenie stron to za mało do zwolnienia z VAT

  Kojarzenie stron to za mało do zwolnienia z VAT

  Jeśli w wyniku działań pośrednika finansowego nie dochodzi do zawarcia umowy między pożyczkodawcą i inwestorem chętnym do zakupu wierzytelności z tytułu pożyczki, to nie jest to usługa pośrednictwa finansowego – orzekł WSA w Warszawie.

  czytaj więcej

 • E-zakupy pod znakiem zapytania. Biała lista VAT do załatania

  E-zakupy pod znakiem zapytania. Biała lista VAT do załatania

  Jeżeli uchwalone przepisy nie zostaną poprawione, to w 2020 r. przedsiębiorcy mogą mieć problem z odliczaniem płatności kartą kredytową lub na rachunki takich operatorów jak PayPal, PayU lub Blue Media.

  czytaj więcej

 • Nieodpłatna cesja praw do mieszkania w TBS to darowizna

  Nieodpłatna cesja praw do mieszkania w TBS to darowizna

  Przekazanie najbliższej rodzinie praw do mieszkania w Towarzystwie Budownictwa Społecznego wymaga złożenia druku SD-Z2 w urzędzie skarbowym – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

  czytaj więcej

 • Komornik zbada czy roszczenie jest przedawnione

  Komornik zbada czy roszczenie jest przedawnione

  Organ egzekucyjny nie jest uprawniony do badania kwestii zasadności i wymagalności tytułu wykonawczego. Chyba że chodzi o termin przedawnienia – przewidują zmiany w kodeksie.

  czytaj więcej

 • NSA: Prawo majątkowe można zbyć nie tylko w wyniku cesji

  NSA: Prawo majątkowe można zbyć nie tylko w wyniku cesji

  Przychód ze zbycia prawa do świadczeń z tytułu wierzytelności powstaje w dniu podpisania umowy, a nie w momencie spłaty tych należności – orzekł NSA.

  czytaj więcej

 • Nakaz zapłaty umożliwia egzekucję starego długu

  Nakaz zapłaty umożliwia egzekucję starego długu

  Jeżeli bank uzyskał nakaz zapłaty do wystawionego przed laty bankowego tytułu egzekucyjnego, staje się on podstawą egzekucji i zbycie takiego długu przez bank na rzecz innego podmiotu powoduje przerwanie biegu przedawnienia – orzekł Sąd Najwyższy.

  czytaj więcej

 • Usługi portalu ułatwiającego nabywanie długów bez VAT

  Usługi portalu ułatwiającego nabywanie długów bez VAT

  Jeżeli operator platformy ułatwiającej obrót długami weryfikuje wierzytelności i jest podmiotem umów cesji, to takie usługi są zwolnione z opodatkowania jako pośrednictwo w handlu długami.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników