Certyfikat inwestycyjny

Certyfikat inwestycyjny to papier wartościowy emitowany przez zamknięty fundusz inwestycyjny.