ceny transferowe

Cena transferowa, cena transakcyjna – cena stosowana w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi.


 • Jak skutecznie i sensownie usprawnić system podatkowy

  Jak skutecznie i sensownie usprawnić system podatkowy

  Najważniejsze elementy planu uszczelniania podatków już działają i przynoszą efekty, ale przedsiębiorcy chcieliby szerszej dyskusji o wprowadzanych kolejnych – to wnioski z debaty „Uszczelnianie podatków – wyzwanie dla Polski, wyzwanie międzynarodowe”. Resort finansów deklaruje otwartość na postulaty biznesu

  czytaj więcej

 • Od maja nikt nie może liczyć na pobłażanie fiskusa: Za błędy w raportowaniu grożą sankcje do ponad 21 mln zł

  Przewidziany w resortowych objaśnieniach okres ochronny się skończył. Od 1 maja fiskus może nakładać wysokie kary za niewywiązywanie się z obowiązku przekazywania informacji.

  czytaj więcej

 • Jakie przepisy wybrać dla dokumentacji cen transferowych za 2018 rok

  Jakie przepisy wybrać dla dokumentacji cen transferowych za 2018 rok

  Zgodnie z regulacjami przejściowymi podatnicy mogą opisywać ubiegłoroczne transakcje z podmiotami powiązanymi na nowych zasadach. Powinni oni jednak rozważyć, czy będzie to dla nich korzystne.

  czytaj więcej

 • Do umów wspólnego przedsięwzięcia mogą być stosowane różne limity

  Do umów wspólnego przedsięwzięcia mogą być stosowane różne limity

  Podatnicy mogą mieć kłopot z określeniem, jaki próg dokumentacyjny będzie właściwy dla umów konsorcjum i innych o podobnym charakterze. Obecne przepisy dotyczące cen transferowych nie przewidują bowiem odrębnych regulacji dotyczących takich transakcji.

  czytaj więcej

 • Nadmiar sankcji w VAT może zaszkodzić firmom

  Nadmiar sankcji w VAT może zaszkodzić firmom

  Projekt nowelizacji wprowadzającej obowiązkowy split payment przewiduje kilka nowych kar za błędy podatników. Podobnie ustawa dotycząca tzw. białej listy. W praktyce spółki i menedżerowie mogą odpowiedzieć za jedną przewinę z różnych paragrafów.

  czytaj więcej

 • MF nie ułatwia wypełnienia CIT-TP

  MF nie ułatwia wypełnienia CIT-TP

  Podatnik dokonał wyboru i skorzystał z możliwości zastosowania nowych regulacji do transakcji kontrolowanych realizowanych w 2018 r. Następnie, stosując konsekwentnie nowe przepisy, tenże podatnik ma uprawnienie (tj. spełnia wszelkie przesłanki) do zastosowania zwolnienia – wprowadzonego ustawą zmieniającą do ustawy o CIT – art. 11n pkt 1 oraz nast.). W efekcie nie ma obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych do transakcji kontrolowanych.

  czytaj więcej

 • Spółki giełdowe mają być bardziej przejrzyste

  Spółki giełdowe mają być bardziej przejrzyste

  Emitenci będą musieli raportować istotne transakcje powiązane, sporządzać polityki wynagrodzeń oraz publikować coroczne sprawozdania o pensjach członków zarządu i rady nadzorczej. Tak przewiduje projekt ustawy wdrażającej unijne regulacje. Ma wejść w życie już w lipcu.

  czytaj więcej

 • Gwiazdowski: Dobroczynny wpływ progresji to złudzenie [POLEMIKA]

  Gwiazdowski: Dobroczynny wpływ progresji to złudzenie [POLEMIKA]

  KAROL MARKS TWIERDZIŁ, ŻE REWOLUCJONIŚCI POWINNI WSPIERAĆ PROGRESYWNE PODATKI DOCHODOWE, BO ONE… OSŁABIAJĄ KAPITALIZM. TO PRAWDA!

  czytaj więcej

 • MF: Wysokość progu dokumentacyjnego nie zależy od charakteru wspólnego przedsięwzięcia

  MF: Wysokość progu dokumentacyjnego nie zależy od charakteru wspólnego przedsięwzięcia

  W maju pisaliśmy, że podatnicy nie wiedzą, jaki próg dokumentacyjny będzie właściwy dla umów konsorcjum i innych o podobnym charakterze. A wszystko dlatego, że w obecnym stanie prawnym – inaczej niż to było do końca 2018 r. – ani przepisy ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 865; dalej: ustawa o CIT), ani bliźniacze dla nich w tym zakresie regulacje ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.; dalej: ustawa o PIT) nie wskazują expressis verbis, że wspólne przedsięwzięcie, konsorcjum czy umowa o podobnym charakterze stanowią transakcje kontrolowane i to mające istotny wpływ na wysokość dochodu podatnika, podlegające obowiązkowi sporządzenia dokumentacji.

  czytaj więcej

 • Należyta staranność: Fiskus oczekuje niemożliwego

  Należyta staranność: Fiskus oczekuje niemożliwego

  Jak dochować należytej staranności przy wypłacie należności zagranicznym kontrahentom? W opinii ekspertów oczekiwania Ministerstwa Finansów są zdecydowanie na wyrost.

  czytaj więcej

 • Podwyżki cen w dyskretnym opakowaniu. To podatki pośrednie najbardziej uderzają w społeczeństwo

  Podwyżki cen w dyskretnym opakowaniu. To podatki pośrednie najbardziej uderzają w społeczeństwo

  Korzystny dla polskiego rządu wyrok Sądu UE sprawił, że na tapetę wrócił podatek od handlu, który od 2016 r. pozostawał zawieszony. Unijni sędziowie uznali, że Komisja Europejska nie miała racji, twierdząc, że danina będzie niedozwoloną formą pomocy publicznej dla mniejszych sklepów.

  czytaj więcej

 • IP Box: Miała być duża ulga, a jest wielka pułapka

  IP Box: Miała być duża ulga, a jest wielka pułapka

  W objaśnieniach o IP Box minister finansów napisał, że stawka 5 proc. będzie przysługiwać w 2020 r. Objaśnił to, czego Sejm nie zapisał w ustawie.

  czytaj więcej

 • Ceny transferowe: Resort wciąż nie rozstrzygnął wszystkich wątpliwości

  Ceny transferowe: Resort wciąż nie rozstrzygnął wszystkich wątpliwości

  Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów 18 lipca 2019 r. zostały opublikowane wyjaśnienia, które dotyczą wielu zagadnień związanych z praktycznymi aspektami składania na nowych zasadach oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji lokalnej. Niestety wymagają one doprecyzowania

  czytaj więcej

 • Nie będzie małych APA

  Nie będzie małych APA

  Resort finansów zrezygnował z od dawna oczekiwanych uproszczonych porozumień cenowych. Zawiedzeni są doradcy oraz podatnicy realizujący transakcje z podmiotami powiązanymi

  czytaj więcej

 • Ceny transferowe: Więcej osób może podpisać oświadczenie

  Ceny transferowe: Więcej osób może podpisać oświadczenie

  Nadal jednak problematyczna jest kwestia, czy uprawniony jest do tego prokurent. Co więcej, taka sytuacja będzie miała miejsce bez względu na to, czy podatnik zdecyduje się skorzystać z regulacji obowiązujących do końca 2018 r., czy też tych, które zaczęły obowiązywać w tym roku.

  czytaj więcej

 • Rząd za zmianami w APA i współdziałaniem fiskusa i firm

  Rząd za zmianami w APA i współdziałaniem fiskusa i firm

  Podatnicy będą mogli uniknąć ograniczeń dotyczących zaliczania do kosztów podatkowych wydatków na usługi niematerialne. Będzie też nowa procedura zapobiegająca podwójnemu opodatkowaniu i możliwość zawarcia umowy o współdziałanie z fiskusem.

  czytaj więcej

 • Podniosą ceny, żeby nie było korków na niebie. PAŻP planuje spore inwestycje

  Podniosą ceny, żeby nie było korków na niebie. PAŻP planuje spore inwestycje

  Do 2024 r. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej chce wydać na inwestycje 1,3 mld zł. Dzięki temu samoloty w Polsce mają być znacznie bardziej punktualne niż w innych państwach Unii.

  czytaj więcej

 • Jak rozliczyć zwrot towarów u sprzedawcy i nabywcy

  Jak rozliczyć zwrot towarów u sprzedawcy i nabywcy

  X, spółka z o.o. (podatnik VAT czynny), sprzedała 28 grudnia 2018 r. towary (obuwie) Witoldowi K., przedsiębiorcy prowadzącemu samodzielnie działalność gospodarczą i posiadającemu status podatnika VAT czynnego. 28 grudnia 2018 r. na udokumentowanie sprzedaży została wystawiona faktura na kwotę 12 300 zł (w tym VAT: 2300 zł) i tego samego dnia kontrahent otrzymał tę fakturę wraz z towarami. 3 stycznia 2019 r. spółka otrzymała przelewem zapłatę. X rozpoznała podatek należny i przychody z tytułu sprzedaży obuwia w grudniu 2018 r. Niestety, 30 września 2019 r. doszło do zwrotu towaru przez kontrahenta, przy czym spółka X wystawiła fakturę korygującą na udokumentowanie zwrotu obuwia 30 sierpnia 2019 r. W fakturze tej skorygowano podstawę opodatkowania na minus o 10 000 zł, a podatek należny na minus o 2300 zł. Kontrahent otrzymał fakturę korygującą 3 września 2019 r., a potwierdzenie odbioru (tzw. żółtą zwrotkę) X otrzymała 10 września 2019 r. Jak spółka powinna rozliczyć otrzymanie zwrotu sprzedanych towarów udokumentowanych fakturą korygującą?

  czytaj więcej

 • Będą nowe formularze PIT. Sprawdź co się zmieni

  Będą nowe formularze PIT. Sprawdź co się zmieni

  Do rozliczenia dochodów osiągniętych w 2019 r. trzeba będzie zastosować nowe wzory deklaracji. Zostaną one dostosowane do najnowszych zmian w prawie.

  czytaj więcej

 • Nie ma co czekać ze składaniem wniosków o APA

  Nie ma co czekać ze składaniem wniosków o APA

  Podatnicy, którzy zdążą to zrobić do końca bieżącego roku, mają szansę uratować koszty podatkowe za 2018 r. I choć dużo zależy od uchwalenia nowej ustawy, eksperci i tak radzą, by nie zwlekać.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników