Ceny regulowane

Ceny regulowane - jedna z form ustalania cen sprzedaży produktów dostępnych na rynku w gospodarce PRL.