Ceny gruntu

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu Ceny gruntu. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące Ceny gruntu.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Zaangażowanie ujmuje się na koncie 998

  Zaangażowanie ujmuje się na koncie 998

  Gmina wydała rolnikom decyzje o zwrocie podatku akcyzowego w roku 2016. Na realizację tego zadania otrzymuje ona dotację z budżetu państwa, bo jest to zadanie zlecone. Do końca marca nie otrzymała decyzji od wojewody o zwiększeniu planu w tym zakresie. Czy należy wykazać wydane decyzje w Rb-28S za marzec 2016 r. w kolumnie „Zaangażowanie”, jeśli nie ma planu?

  czytaj więcej

 • Komentarz: Ustawa z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (cz. 8)

  Komentarz: Ustawa z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (cz. 8)

  Przedstawiamy kolejną część komentarza do ustawy z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978 ze zm.; dalej: p.r.). Omawiamy w niej normy prawne zawarte w art. 161–188 p.r.

  czytaj więcej

 • Trzy stracone stulecia: Polacy cierpią na brak kapitału historycznego

  Trzy stracone stulecia: Polacy cierpią na brak kapitału historycznego

  O tym, że fundamentalnym kłopotem Polaków nie jest brak sprawnego państwa, dobrego prawa, innowacyjnej gospodarki i zasobnego społeczeństwa. Te słabości dałoby się pokonać, gdyby nie deficyt kapitału historycznego

  czytaj więcej

 • Kopacz: Jestem potrzebna Polsce [WYWIAD]

  Kopacz: Jestem potrzebna Polsce [WYWIAD]

  O tym, czy Ewa Kopacz czuje się odpowiedzialna za przegraną Platformy. I czy jej partii grozi unicestwienie.

  czytaj więcej

 • Wielkie uziemienie. Nowe rygory w obrocie gruntami rolnymi

  Wielkie uziemienie. Nowe rygory w obrocie gruntami rolnymi

  Wbrew opiniom niektórych prawników, podział nieruchomości może okazać się niewystarczającym narzędziem do walki z nowymi ograniczeniami w obrocie ziemią rolną. Przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm. – dalej u.g.n.) nie pozwalają niestety na podział gruntów rolnych na działki mniejsze niż 0,3 ha - wyjaśnia adwokat, Maciej Górski.

  czytaj więcej

 • Przyjaciele są wściekli. Trudne relacje USA i Arabii Saudyjskiej

  Przyjaciele są wściekli. Trudne relacje USA i Arabii Saudyjskiej

  Sojusz USA i Arabii Saudyjskiej to małżeństwo z rozsądku. I jak w każdym takim aliansie za fasadą harmonii kryje się rachunek zysków i strat. Gdy Barack Obama wysiadał pod koniec kwietnia z prezydenckiego Air Force One na lotnisku w Rijadzie, uprzejmościom nie było końca. Goście wskoczyli do limuzyn i popędzili do królewskiego pałacu Erga, gdzie amerykańskiego prezydenta powitał król Salman ibn Abdulaziz al-Saud. – Amerykanie przesyłają pozdrowienia, jesteśmy też bardzo wdzięczni za waszą gościnność.

  czytaj więcej

 • Czynność nieopodatkowana nie uprawnia do odliczenia VAT

  Czynność nieopodatkowana nie uprawnia do odliczenia VAT

  Fundacja, która wybuduje dom dziecka i nieodpłatnie przekaże go powiatowi, nie odejmie podatku zapłaconego w cenie zakupów inwestycyjnych, nawet jeśli za zgodą nowego właściciela odpłatnie wynajmie kilka pokoi – wynika z wyroku NSA.

  czytaj więcej

 • Przetargi na grunty rolne: Przestępcy w całym kraju oszukiwali rolników. Żądali pieniędzy za odstąpienie od licytacji

  Przetargi na grunty rolne: Przestępcy w całym kraju oszukiwali rolników. Żądali pieniędzy za odstąpienie od licytacji

  Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało dwie osoby podejrzewane o udział w grupie przestępczej wyłudzającej pieniądze od rolników za odstąpienie od udziału w licytacjach na zakup ziemi rolnej. CBA prosi o kontakt poszkodowanych w ten sposób rolników.

  czytaj więcej

 • Koniec rekordowych cen ziemi. Grunty rolne będą tanieć

  Koniec rekordowych cen ziemi. Grunty rolne będą tanieć

  Nowe przepisy o obrocie gruntami rolnymi zatrzymały wzrosty ich wartości. I to najprawdopodobniej na długo. Od niecałych dwóch tygodni w Polsce obowiązują mocno zaostrzone przepisy dotyczące handlu ziemią rolną. Teraz na rynku prywatnym kupić ją może tylko rolnik, który osobiście gospodaruje na gruntach do 300 hektarów, ma kwalifikacje rolnicze i od 5 lat mieszka w gminie, gdzie jest położona co najmniej jedna działka jego gospodarstwa.

  czytaj więcej

 • Wiceminister środowiska: Woda musi kosztować więcej [WYWIAD]

  Wiceminister środowiska: Woda musi kosztować więcej [WYWIAD]

  Niemal 30 zł rocznie dopłaci każdy z nas w związku ze zmianami, jakie rząd proponuje w prawie wodnym. W grę wchodzą m.in. opłaty za deszczówkę. – To zawsze kogoś zaboli – mówi wiceminister środowiska Mariusz Gajda.

  czytaj więcej

 • Masz drzewa na działce? Państwo może ją przejąć

  Masz drzewa na działce? Państwo może ją przejąć

  Ustawodawca znowu zrobił niedźwiedzią przysługę właścicielom nieruchomości. Po problemach z gruntami rolnymi blady strach padł na tych, którzy postawili domy na zalesionych działkach.

  czytaj więcej

 • Możliwość optymalizacji dotyczy małych i dużych firm

  Możliwość optymalizacji dotyczy małych i dużych firm

  Na pytania związane ze szczegółami optymalizacji oraz przepisami dotyczącymi rajów podatkowych odpowiada dr Karolina Tetłak z Uniwersytetu Warszawskiego.

  czytaj więcej

 • Ucieczka od wolności: Uberyzacja ma swoje korzyści

  Ucieczka od wolności: Uberyzacja ma swoje korzyści

  Uberyzacja jest ostatnią rzeczą, która powinna budzić niepokój. Owszem, ma swoje koszty, ale korzyści dla ogółu są większe

  czytaj więcej

 • Ustawa o obrocie ziemią: Rolnik nie znajdzie łatwo pieniędzy na swój nowy dom

  Ustawa o obrocie ziemią: Rolnik nie znajdzie łatwo pieniędzy na swój nowy dom

  Kredytodawcy odmawiają finansowania inwestycji planowanych na gruntach rolnych, bo nie można ustanowić na nich hipoteki w odpowiedniej wysokości. To skutek obowiązującej od kilkunastu dni ustawy o obrocie ziemią.

  czytaj więcej

 • Komentarz do ustawy Prawo restrukturyzacyjne (cz. 9)

  Komentarz do ustawy Prawo restrukturyzacyjne (cz. 9)

  Przedstawiamy dziewiątą część komentarza do ustawy z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978 ze zm.; dalej: p.r.). Dziś omawiamy art. 189–217 p.r. Artykuły 189–209 dotyczą ogólnych przepisów postępowania restrukturyzacyjnego, art. 210–217 regulują zaś postępowanie o zatwierdzenie układu.

  czytaj więcej

 • Przeciek w sprawie TTIP: Taktyczny stan gry w negocjacjach nad TTIP – Marzec 2016 (Tłumaczenie)

  Przeciek w sprawie TTIP: Taktyczny stan gry w negocjacjach nad TTIP – Marzec 2016 (Tłumaczenie)

  W ujawnionych 2 maja dokumentach negocjacyjnych w sprawie TTIP znalazła się notatka podsumowująca. Poniżej publikujemy jej tłumaczenie. Do zapisu, specjalnie dla "DGP", odnieśli się eksperci, których komentarze można przeczytać na stronach gazetaprawna.pl.

  czytaj więcej

 • Ustawa o Lasach: Lasy Państwowe deklarują, że nie będą przejmować domów

  Ustawa o Lasach: Lasy Państwowe deklarują, że nie będą przejmować domów

  Właściciele domów na terenach leśnych mogą spać spokojnie. Lasy Państwowe nie będę w stosunku do ich nieruchomości korzystać z prawa pierwokupu – zadeklarowała rzeczniczka Lasów Państwowych w reakcji na tekst DGP.

  czytaj więcej

 • Unijny Kodeks Celny. Mnożą się problemy i niepokoją zmiany w polskim prawie

  Unijny Kodeks Celny. Mnożą się problemy i niepokoją zmiany w polskim prawie

  W związku z wejściem w życie 1 maja 2016 r. Unijnego Kodeksu Celnego zastępującego Wspólnotowy Kodeks Celny i przygotowaniem przez ministra finansów projektu nowelizacji prawa celnego i innych ustaw pojawiły się liczne problemy, które mogą mocno utrudnić prowadzenie działalności przez polskich przedsiębiorców.● Wyższe koszty i podwyższać koszt importu. Przykładowo przepis UKC dotyczący procedury wpisu do rejestru zgłaszającego (dawniej „pozwolenie na procedurę w miejscu”) jest wykładany w sposób, który bardzo komplikuje jego zastosowanie. Zdaniem MF procedura wpisu do rejestru zgłaszającego może być realizowana wyłącznie przez samego przedsiębiorcę (we własnym imieniu i na własną rzecz) lub ewentualnie we własnym imieniu na rzecz innej osoby, tj. w ramach przedstawicielstwa pośredniego. W ten sposób przedstawiciel bezpośredni, który nie jest zgłaszającym, nie będzie mógł odprawiać towarów swoich klientów, wykorzystując swoje pozwolenie na procedurę uproszczoną, co było do tej pory popularnym rozwiązaniem. Zmienia się również podejście do stosowania uproszczeń celnych. Organy mają weryfikować, by ten sam podmiot stosujący uproszczenie miał pozwolenie na procedurę specjalną (w przypadku jej zastosowania). Rozwiązanie takie również może prowadzić do utrudnień w prowadzonej działalności.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników