centrum studiów

Centrum Studiów Latynoamerykańskich UW - powstało w 1988 roku i jest jednostką o charakterze międzydyscyplinarnym.