centrum kopernik

Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, założone 2 X 2008 roku, jest wspólnym projektem Uniwersytetu Jagiellońskiego i Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.