Centrum Egzaminów Medycznych

Centrum Egzaminów Medycznych (CEM)- państwowa jednostka budżetowa podległa Ministrowi Zdrowia.