Centrum Badania Opinii Społecznej

Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) - ośrodek badania opinii publicznej w Polsce działający od 1982 r.