cena zamknięcia

Cena zamknięcia - cena produktu, poniżej której produkcja staje się nieopłacalna, ponieważ pokrywane są tylko koszty stałe.