Cena administrowana

Cena administrowana – cena odgórnie regulowana w sposób bezpośredni lub pośredni.