celnik

Służba Celna – służba umundurowana podległa Ministrowi Finansów.